Constructief Hoeksche Waard vindt dat de oplossing voor de randweg voor de hand ligt

Deze week is de randweg in een vergadering van de raad wederom besproken, want verder dan dit komt het al vele jaren niet. Daarmee is het een hoofdpijndossier geworden.

Het wordt tijd om na bijna 40 jaar soebatten een knoop door te hakken in het belang van de veiligheid en gezondheid van inwoners. Het is volstrekt onverantwoord om dit traject nog langer te rekken, terwijl de oplossing zo voor het oprapen ligt, aldus Werner de Jong, fractievoorzitter van Constructief Hoeksche Waard.

In de voormalige Gemeente Cromstrijen heeft de gemeenteraad al besloten om de zogenaamde bypass aan te leggen. Er is zelfs begonnen met de voorbereidende werkzaamheden daarvan. De bypass is een verkorte randweg dichtbij om Klaaswaal heen. De Provincie vond destijds de grote randweg een betere optie en wilde daarom samen met het Waterschap niet meewerken aan de aanleg van een bypass. Deze is daarom op hold gezet in afwachting van het onderzoek voor de randweg.

Een saillant detail hierbij is dat ten tijde van de herindeling een raadslid in een openbare raadsvergadering van Cromstrijen dat hun collega’s bij de Provincie aangaven dat als wij zo graag een randweg willen hebben de wethouders wat meer mogen meewerken aan de herindeling. Is dat geen klinkklare chantage?

De herindeling is inmiddels een feit en met de vorige Gedeputeerde zijn concrete afspraken gemaakt voor de aanleg van een Randweg. Nu blijken die afspraken ook weer zomaar naast zich neergelegd te kunnen worden door de huidige Gedeputeerde onder het mom van dat er geen geld is.

De Provincie laat zien dat zij geen betrouwbare bestuurlijke partner is, maar dit kunnen ze nog goedmaken. Dat kan door nu mee te werken aan de aanleg van de bypass die al besloten is door de Gemeente Cromstrijen. De provincie heeft geen redenen meer om die tegen te houden als zij geen Randweg meer willen aanleggen. De bypass kent zelfs meerdere voordelen ten opzichte van de randweg.

Zo zijn de kosten slechts ca. 5 miljoen euro, welk bedrag al hiervoor gereserveerd staat. De Randweg zou minimaal 20 miljoen euro hebben moeten kosten.

Een bypass is een 60 km weg, waardoor al het zwaar verkeer van de Molendijk geweerd kan worden. De Randweg is een 80 KM weg, waardoor je de Molendijk niet maximaal van zwaar verkeer kunt ontlasten. Daarmee los je het probleem dan ook niet op.

Een bypass kan perfect aansluiten op een mogelijk in de verre toekomst aan te leggen Randweg, omdat er een aftakking moet komen om het dorp en het industrieterrein te kunnen bereiken.

Bij de aanleg van een bypass hoeft er veel minder land onteigend te worden dan bij een Randweg.

Hierdoor verloopt het proces sneller en veel minder bewoners zullen last hebben van een Randweg.

En last but not least zal de bypass ook veel minder de natuur en het open landschap aantasten en dat is toch waar wij met zijn allen voor gaan.

Wij hebben in de raad van de Gemeente Hoeksche Waard afgesproken om de besluiten van de voormalige gemeenten te respecteren. Kortom, nu de Provincie verklaart geen geld te hebben voor een Randweg, kan zij optimaal medewerking verlenen om het besluit van de de voormalige gemeente Cromstrijen tot uitvoering te brengen. Hiermee zou een een enorme stap gemaakt kunnen worden ter verbetering van de steeds slechter wordende situatie op de Molendijk.

Zoals ook hier de gevleugelde term van Johan Cruijf van toepassing is: “Elk nadeel heeft zijn voordeel” en daarnaast is een bypass aanleggen een prima medicijn om hoofdpijn te voorkomen!