Super Supermarkt Keurmerk

Plus Schalkoord in Nieuw-Beijerland is onderscheiden met het Super Supermarkt Keurmerk (SSK). Ondernemers Mario van der Linden en Annet Schalkoord ontvingen het keurmerk op 24 maart in aanwezigheid van Paul Boogaard, wethouder EZ, gemeente Hoekse Waard. Het SSK is een keurmerk voor zelfstandige supermarktondernemers die zich bijzonder inzetten voor de leefbaarheid in en rondom hun supermarkt.

Lokaal en duurzaam ondernemen

Met het ontvangen van het Super Supermarkt Keurmerk hebben Mario en Annet en hun medewerkers bewezen dat ze zich onderscheiden door hun duurzame keuzes op tal van terreinen: hun extra inzet voor de buurt en bewoners, hun relatie met en de omstandigheden van de medewerkers, maar ook veiligheid, energiebesparing, afvalreductie, assortiment, transport en logistiek. Deze enthousiaste ondernemers zijn o.a. gecertificeerd door hun grote inzet op het thema onderscheidend assortiment en lokale betrokkenheid. Er is in deze winkel veel aandacht voor de presentatie van de producten. Het uitgebreide aanbod, waarvan veel uit de regio afkomstig is, en de sfeervolle inrichting leiden veel klanten, ook vanuit de regio, naar deze winkel. De winkel ligt in de kern van het dorp en dat symboliseert niet alleen de lokale betrokkenheid van de ondernemer, maar ook het belang van de aanwezigheid van de supermarkt op een pakkende wijze. De winkel is van grote betekenis voor de leefbaarheid van deze gemeenschap. Vrijwel alle verenigingen, maar ook kerken, scholen en instanties worden door het bedrijf ondersteund en bij alle dorpsactiviteiten en evenementen is de supermarkt op een of ander manier betrokken. Dit heeft mede bijgedragen aan het toekennen van het Super Supermarkt Keurmerk.

Beoordelingscriteria

Plus Schalkoord in Nieuw-Beijerland is beoordeeld op zeven criteria: lokale betrokkenheid, stimulerend personeelsbeleid, onderscheidend assortiment, duurzame energie, veilige omgeving, bewuste afvalreductie, en slimme logistiek.

Harrie ten Have, voorzitter Stichting Super Supermarkt Keurmerk, reikte het keurmerk uit. Hij benadrukte dat het SSK geen eenvoudig te behalen keurmerk is. Mario en Annet zijn dan ook supertrots op het behaalde resultaat: ‘Het is een erkenning voor de zaken waarmee we het verschil maken. En het is voor onze klanten ook prettig dat zij boodschappen doen bij een supermarkt waarvan de eigenaren lokaal betrokken en verantwoord ondernemen.’

Van de ruim 4400 supermarkten in Nederland wordt 42% gerund door zelfstandige ondernemers. Zij doen dit als franchisenemers van één van de bekende ketens, maar volledig voor eigen risico. Met Plus Schalkoord in Nieuw-Beijerland hebben ruim 260 supermarkten in Nederland het Super Supermarkt Keurmerk. Het SSK is ontwikkeld door brancheorganisatie Vakcentrum Levensmiddelen in samenwerking met kennisorganisatie TNO.