Maandag 27 maart staat burgemeestersvacature Hoeksche Waard open

Op donderdagavond 23 maart, heeft de gemeenteraad Hoeksche Waard tijdens een bijzondere vergadering de profielschets voor een nieuwe burgemeester vastgesteld. In deze profielschets staat wat voor burgemeester Hoeksche Waard zoekt. Op maandag 27 maart staat de burgemeestersvacature open en kunnen geïnteresseerden solliciteren.

Wat staat er in de profielschets?

In de profielschets staat omschreven dat Hoeksche Waard uniek is. Het is een agrarisch en open polderlandschap van 300 vierkante kilometer, met net geen 90.000 inwoners. Ook ligt Hoeksche Waard dichtbij steden, zoals Dordrecht en Rotterdam. “Hoeksche Waard brengt het beste van 2 werelden samen: dichtbij de stad en toch zo groen en weids”, aldus de voorzitter van de vertrouwenscommissie, Maurice Pahladsingh. “De komende tijd staan wij voor de uitdaging om Hoeksche Waard levendig en bereikbaar te houden. En die uitdaging gaan wij graag aan samen met de nieuwe burgemeester”.

Naast de verschillende rollen die de nieuwe burgemeester mag vervullen, zijn ook de gewenste condities en vaardigheden omschreven in de profielschets. Zo kijkt Hoeksche Waard uit naar een burgemeester die benaderbaar is en die een evenwicht weet te creëren tussen de wensen van de verschillende dorpen en het hele eiland. “Onze nieuwe burgemeester is een warm, toegankelijk en betrokken mens. Het maakt ons niet uit wie je bent, maar wat je brengt. En niet of je het al gedaan hebt, maar of je het kunt”, aldus Maurice Pahladsingh.

Nadat verschillende leden van de vertrouwenscommissie iets hebben verteld over de inhoud van de profielschets, is deze vastgesteld. Daarna overhandigde de voorzitter van de vertrouwenscommissie de profielschets aan de commissaris van de Koning, Jaap Smit.

“De nieuwe burgemeester heeft oog voor álle inwoners van gemeente Hoeksche Waard”

De profielschets is het resultaat van een samenwerking. Inwoners en medewerkers konden aangeven wat zij in de nieuwe burgemeester graag terug willen zien. Enkele reacties zijn in de profielschets weergegeven als citaat. De nieuwe burgemeester “staat tussen de mensen en nooit erboven” en “heeft oog voor álle inwoners van gemeente Hoeksche Waard”.

Hoe verloopt het proces verder?

Op maandag 27 maart stelt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hanke Bruins Slot, de burgemeestersvacature open. Na de sollicitatiegesprekken met de vertrouwenscommissie, wordt in juli de naam van de eerste voorkeurskandidaat van de gemeenteraad bekendgemaakt. Naar verwachting zal in het najaar van 2023 de nieuwe burgemeester geïnstalleerd en beëdigd worden.

Foto: Casper Streefkerk