Minister Weerwind in gesprek met Sociaal Raadslieden in de Hoeksche Waard

De Hoeksche Waard kent een sterk netwerk van Sociaal Raadslieden. Om te horen hoe zij hun werk uitvoeren en wat hun ervaringen zijn, bracht minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) donderdag 1 december een werkbezoek aan de Hoeksche Waard. Zo woonde hij een cliëntgesprek bij en ging hij in gesprek met een aantal sociaal raadslieden. Ook wethouder Joanne Blaak – van de Lagemaat sloot hierbij aan en benadrukte het belang van de ondersteuning die de raadslieden ze bieden aan Hoeksche Waarders als het gaat om sociaal juridische ondersteuning en rechtshulp.

Wat doen Sociaal Raadslieden?

In de Hoeksche Waard is het Sociaal Raadsliedenwerk al sinds 2018 actief. Dit wordt uitgevoerd door Kwadraad maatschappelijk werk. Inwoners kunnen bij de Sociaal Raadslieden terecht voor informatie, advies, bemiddeling en praktische hulp bij (ingewikkelde) sociaal juridische vragen. Denk bijvoorbeeld ook aan vragen over het recht op uitkering, studiefinanciering, huurtoeslag, belasting, ontslag, voogdij, juridische en rechtszaken.

Bij financiële vragen voeren Sociaal Raadslieden een inkomenscheck uit. Daarnaast wordt uitgezocht of vorderingen terecht zijn, wordt de beslagvrije voet berekend en wordt bemiddeld met schuldeisers. Als het nodig is, wordt ook doorverwezen naar schulddienstverlening. Met schulddienstverlening bijvoorbeeld kunnen schulden snel gestabiliseerd worden, waardoor mensen ruimte krijgen weer actief deel te nemen aan de maatschappij. Inwoners gaan er zowel financieel, als maatschappelijk op vooruit. Bijvoorbeeld doordat ergere schulden worden voorkomen en extra kosten worden bespaard, maar ook door besparing van vrije tijd. Sociaal Raadslieden kunnen helpen met het uitzoeken van zaken en het invullen van formulieren, waardoor een inwoner juist tijd heeft voor andere zaken.

Ook wethouder Blaak benadrukt het belang van het Sociaal Raadsliedenwerk: “Het is zo belangrijk dat mensen dichtbij huis kunnen worden geholpen en dat zij in een vroeg stadium hulp kunnen vragen om zo problemen te voorkomen. Daarom zetten we in op de wijkteams, waarin meerdere organisaties samenwerken en die hulp bieden, die onze inwoners nodig hebben. De Sociaal Raadslieden zijn hier een belangrijk onderdeel van in het begrijpelijk maken van alle regels vanuit de overheid en vooral ook de praktische ondersteuning bieden bij het invullen van formulieren bijvoorbeeld.”

Wijkteam Hoeksche Waard

Het Sociaal Raadsliedenwerk is binnen gemeente Hoeksche Waard ondergebracht in het wijkteam HW. De vraag van de inwoner staat centraal. En als het voor het beantwoorden van die vraag nodig is, is aanvullende kennis en expertise vanuit het wijkteam beschikbaar om elkaar aan te vullen en te versterken. De kennis en inzet van de Sociaal Raadslieden helpt de inwoners, maar helpt ook de andere professionals binnen het wijkteam hun werk zo goed mogelijk uit te voeren. Het wijkteam is een netwerkorganisatie waar professionals vanuit 10 hulporganisaties* met elkaar samenwerken.  Waarbij het doel is iedere Hoeksche Waarder met een vraag zo goed en snel mogelijk te adviseren, ondersteunen of te verwijzen naar de juiste plek.

* Denk bijvoorbeeld aan Careyn, Wmo, inkomen en schulddienstverlening Hoeksche Waard, Welzijn Hoeksche Waard, Antes, Zorgwaard, Stichting MEE en Stichting Pameijer.

Rechtsbescherming

Sociaal Werk Nederland heeft sinds begin 2022 in samenwerking met Divosa een programma genaamd `Robuuste Rechtsbescherming´. Doel van dit programma is de sociaal juridische ondersteuning en rechtshulp aan inwoners te versterken. De toeslagenaffaire heeft duidelijk gemaakt dat rechtvaardige dienstverlening en goede rechtsbescherming niet altijd vanzelfsprekend zijn. Gemeenten voelen ook de noodzaak hun dienstverlening te verbeteren, kwetsbare mensen meer te ondersteunen en het vertrouwen in de overheid te herstellen. Hier ontvangen zij jaarlijks budget voor vanuit de Rijksoverheid. Met name het versterken van de positie van het Sociaal Raadsliedenwerk binnen gemeenten is speerpunt in het programma, dat geldt ook voor de Hoeksche Waard.

Meer informatie?

Heb je zelf een (hulp)vraag? Neem dan contact op met het Wijkteam Hoeksche Waard. De Sociaal Raadslieden zijn onderdeel van dit team.