Koninklijke onderscheiding voor Wim van Dam uit Oud-Beijerland

Op zaterdag 26 november is Wim van Dam, aftredend voorzitter van Watersportvereniging (WSV) de Hitsert in Zuid-Beijerland, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving deze koninklijke onderscheiding onder meer omdat hij 50 jaar aaneensluitend actief betrokken is geweest bij de watersportvereniging. Ook is hij al vele jaren vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente De Open Hof in Oud-Beijerland en was hij voor een lange periode mantelzorger voor zijn zwager en schoonzus. Burgemeester Aptroot speldde de versierselen die bij deze onderscheiding horen op tijdens het 50-jarig jubileum van en zijn afscheid bij WSV de Hitsert.

Wim van Dam is de medeoprichter van WSV de Hitsert en heeft sinds de oprichting in 1972 verschillende functies bekleed. Van 1972 tot 1982 was hij penningmeester en vervolgens voorzitter (1982-1985, 2013-2022).

Van een slootje met vissersbootjes tot heuse jachthaven

Hij heeft veel werk verzet om de jachthaven in Zuid-Beijerland te realiseren en voerde daarvoor onder andere gesprekken met de gemeente. Hij deed veel teken- en rekenwerk. Tot 2013 was hij lid van de technische commissie en plande en coördineerde hij het onderhoud aan de haven en het omliggende terrein. Als voorzitter zorgde hij voor het vernieuwen van de damwanden en de meerpalen. Zijn bijdrage bleef niet beperkt tot bestuursfuncties: hij verrichte veel hand- en spandiensten en organiseerde jubileumvieringen. Mede dankzij hem is de haven in Zuid-Beijerland geworden tot wat die nu is: een mooi aangelegde jachthaven met 93 ligplaatsen, die er goed verzorgd uitziet en altijd optimaal is onderhouden.

Waardevolle vrijwilliger Protestantse Gemeente De Open Hof in Oud-Beijerland

Sinds 1991 is Wim van Dam vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente De Open Hof in Oud-Beijerland (voorheen Thomaskerk en Ontmoetingskerk). Gedurende ruim 30 jaar adviseert hij als lid van verschillende werkgroepen het college van kerkrentmeesters over het onderhoud, de verbouwingen en de nieuwbouw. Hij voert zelf ook onderhoudswerkzaamheden uit en organiseert activiteiten om fondsen te werven voor goede doelen.

Grote inzet als mantelzorger

Daarnaast was hij met hart en ziel mantelzorger voor zijn zwager en schoonzus, die beiden ernstige gezondheidsproblemen hadden. De nu 73-jarige meneer Van Dam speelde een belangrijke rol in de laatste 10 jaar van hun leven. Hij voerde allerlei klusjes in en rond het huis uit en ging mee naar (medische) afspraken. Mede door zijn inspanningen kon zijn minder valide schoonzus zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

Foto: Casper Streefkerk