Bewoners aan de Atalanta in ’s-Gravendeel vergroenen ‘hun’ plein

Omwonenden van het plein aan de Atalanta in ’s-Gravendeel stroopten zaterdagmiddag 26
november de mouwen op en maakten een begin met het vergroenen van het totaal betegelde
plein. Het plein, in totaal 850 m groot, wordt vanuit het idee van 2 enthousiaste inwoners
samen met gemeente Hoeksche Waard omgevormd tot een groene oase. Ook Harry van
Waveren, wethouder Duurzaamheid, zette zaterdag de schouders eronder.
Alle hulp was welkom, want het is een flink plein. Hoveniersbedrijf P. van Brandwijk gaat vanaf
vandaag verder met de aanleg van het plein. Zaterdagmiddag kwamen zij de harde werkers van goed
werkmateriaal voorzien. Zo konden de omgerekend 9.350 stoeptegels op een veilige manier worden
gewipt en plaatsmaken voor groen. Harry van Waveren is onder de indruk van de betrokkenheid en de
inzet van de buurt: ”Het is prachtig om te zien hoe iedereen op zijn of haar vrije zaterdag bij elkaar
komt om deze klus te helpen klaren! We helpen als gemeente graag mee dit soort groene ideeën van
de grond te krijgen. Het is de eerste keer dat we dit doen als gemeente Hoeksche Waard; een
vergroeningsproject van deze grootte in nauwe samenwerking met de bewoners. Hopelijk volgen
meer van dit soort acties.”
Van de omwonenden wordt meer inzet gevraagd. Zo nemen zij op een later moment het grootste
deel van het groenbeheer van het plein op zich. De gemeente en de hovenier helpen ze daar in het
begin nog wel bij.

Fijne plek voor iedereen

Het ontwerp van het nieuwe, vergroende plein is in samenwerking met de buurt gemaakt. De gekozen
beplanting is een prachtige mix van bomen, planten, grassen en kruiden waar mensen en dieren blij
van worden. Het is de bedoeling dat dit groene plein straks vogels, bijen, vlinders en andere insecten
aantrekt. Voor de omwonenden is het groene plein in de nabije toekomst ook een fijne plek om elkaar
te ontmoeten. In het ontwerp is bovendien rekening gehouden met extreem weer. Heftige
regenbuien en lange periodes van droogte komen als gevolg van klimaatverandering steeds vaker
voor. In een groene omgeving zonder tegels kan regenwater makkelijker de grond in zakken. Zo wordt
het rioolstelsel minder belast en is de kans op wateroverlast kleiner. Het betegelde plein aan de
Atalanta was op een hete zomerdag geen prettige plek. De tegels werden vreselijk heet en even op
het plein zitten, was er dan ook niet bij. Dankzij de schaduw van bomen en beplanting is het straks in
de zomer een stuk koeler en wel fijn om te zijn. Uit onderzoek blijkt dat een plek die vergroend is al
snel 5 tot 10 graden koeler is dan een omgeving van steen!

Vergroeningsdroom

Eind vorig jaar namen Mark van Voorthuisen en Maurice Weij contact op met de gemeente. Beide
mannen woonden nog niet zo lang aan het plein maar zagen al snel de nadelen van al die tegels. “Het
plein word nooit gebruikt, er staat een vaag bankje maar daar zit niemand op. De paar bomen die er
staan, zien er zielig uit en het plein is in de zomer een verschrikkelijk hete vlakte”, aldus Mark van
Voorthuijsen. Het lukte de heren de direct omwonenden mee te krijgen in hun vergroeningsdroom