Gemeente vraagt inwoners en ondernemers om mening

Deze week ontvangen 3.000 inwoners en 5.084 ondernemers in de Hoeksche Waard een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen over de gemeente. Deze zogeheten burgerpeiling en ondernemerspeiling geven gemeente Hoeksche Waard een goed beeld van hoe zij op een groot aantal, belangrijke onderwerpen scoort. Met de resultaten kan de woonomgeving en dienstverlening van de gemeente verder verbeterd worden.

Burgerpeiling

Onafhankelijk onderzoeksbureau PON & Telos ondersteunt gemeente Hoeksche Waard met het opzetten en uitvoeren van de burgerpeiling. Deze heeft als doel de mening van inwoners te peilen op maatschappelijke thema´s zoals het woon- en leefklimaat en de gemeentelijke dienstverlening. Het oordeel wordt gemeten met een online vragenlijst. De vragenlijst wordt steekproefsgewijs uitgezet onder 3.000 inwoners van 18 tot en met 85 jaar. Inwoners worden willekeurig gekozen en krijgen eind deze week een brief met de vraag om aan het online onderzoek deel te nemen. Inwoners die liever een schriftelijke vragenlijst invullen bijvoorbeeld omdat zij minder digitaal vaardig zijn, kunnen deze opvragen. Wethouder Heij (dienstverlening): “We werken continu aan de verbetering van onze dienstverlening om onze inwoners tevreden te laten zijn. Juist daarom zijn we benieuwd wat men van onze dienstverlening vindt en of er verbeterpunten zijn. Daar gaan we dan ook graag mee aan de slag.”

Ondernemerspeiling

Gemeente Hoeksche Waard werkt ook aan een optimaal ondernemersklimaat. In 2020 werd samen met PON & Telos een eerste ondernemerspeiling uitgevoerd om de ervaringen van ondernemers met de gemeente te meten. Deze week krijgen alle 5.084 ondernemers in de Hoeksche Waard opnieuw een brief in de bus waarin ze worden uitgenodigd deel te nemen aan het onderzoek. Naar aanleiding van het vorige onderzoek heeft gemeente Hoeksche Waard de bereikbaarheid en de informatievoorziening verbeterd bijvoorbeeld door de structuur van het digitale ondernemersloket aan te pakken. Wethouder Boogaard (economie): “De Hoeksche Waard moet een plek zijn waar ondernemers zich thuis voelen. Dat betekent dat de gemeente er echt voor hen moet zijn. De manier waarop zij hun informatie kunnen vinden is daarom erg belangrijk. Naast het economisch beleid en het vestigingsbeleid, vinden we het ook belangrijk om de relatie met ons te meten. We willen graag weten hoe we van goed nóg beter kunnen maken!”

Naar verwachting is het onderzoek in november afgerond en worden de resultaten eind dit jaar met de gemeente gedeeld. Hiermee gaat gemeente Hoeksche Waard gericht kijken waar en hoe de dienstverlenging verbeterd kan worden.