Commissaris van de Koning bezoekt Hoeksche Waard

Commissaris van de Koning Jaap Smit bracht vandaag een bezoek aan de Hoeksche Waard. In het Oude Raadhuis in Oud-Beijerland liet hij zich bijpraten door fractievoorzitters, collegeleden en afgevaardigden van maatschappelijke organisaties over de stand van zaken en ontwikkelingen binnen ieders werkveld. Het is één van de rijkstaken van de commissaris van de Koning om regelmatig op werkbezoek te gaan in gemeenten in zijn provincie. Sinds het ontstaan van gemeente Hoeksche Waard in 2019 was dit het eerste officiële bezoek van de commissaris van de Koning als rijksorgaan.

Breed beeld van de Hoeksche Waard

Met de fractievoorzitters en het college is gesproken over de eerste jaren na de herindeling, kansen die er zijn voor de Hoeksche Waard en uitdagingen die op de samenleving afkomen. Er werd stilgestaan bij de woningbouwopgave, polarisatie in de samenleving en de positionering van de Hoeksche Waard binnen en buiten de regio. Ook was er een brede vertegenwoordiging vanuit maatschappelijke organisaties aanwezig. Met Ali Honar (locatiemanager COA), Bas Blok (voorzitter LTO), Erik ´t Jong (voorzitter jongerenraad), Frank van den Ouden (voorzitter ondernemersvereniging), Leo Valk (stichting Onderwijs-Bedrijfsleven), Madelon Vroonland (predikant) en Nico de Pijper (directeur-bestuurder Zorgwaard) heeft de commissaris van de Koning gesproken over wat men doet voor de gemeenschap, welke successen er behaald zijn en waar men tegenaan loopt.

Commissaris van de Koning, Jaap Smit: “Ik ben onder de indruk van de stappen die de jonge gemeente de afgelopen jaren heeft gezet om tot een stevige positionering te komen en zichtbaar te zijn in de omliggende regio´s. Verder heb ik mijn grote waardering en bewondering overgebracht aan de maatschappelijke organisaties in de Hoeksche Waard die zo ontzettend belangrijk zijn in het creëren van saamhorigheid en zorg voor elkaar.”

Rijkstaken commissaris van de Koning

Naast de provincietaken heeft de commissaris van de Koning ook enkele rijkstaken. Zo stimuleert hij de samenwerking tussen instellingen en organisaties in de provincie en gaat hij regelmatig op werkbezoek bij gemeenten. Daarnaast heeft hij een rol in de benoeming of herbenoeming van burgemeesters. Voor zijn rijkstaken legt hij verantwoording af aan de regering.

Foto: Casper Streefkerk