Voorkom vissterfte

Water Natuurlijk doet een dringend beroep op beheerders van watergangen. Vermijd onnodige vissterfte door onverstandig beheer. Het warme weer zorgt voor warmer water. Minder zuurstof is het gevolg. Vissen kunnen het dan moeilijk krijgen met sterfte als gevolg. Laat het water in deze warme tijd zoveel mogelijk met rust!

Vissterfte

De waterbeheerder schoonde afgelopen week een sloot bij Puttershoek. Waterplanten werden afgemaaid en op de kant gezet. Dat is periodiek nodig. Watergangen hebben de natuurlijke neiging om dicht te groeien en met de grote hoeveelheid meststoffen in het water gaat dat extra snel. Verstopping van het watersysteem moet worden voorkomen om de noodzakelijke aan- en afvoer van water veilig te stellen.

Het watersysteem is echter meer dan een systeem voor aan- en afvoer van water. Het is het leefmilieu voor vissen en ander waterleven. Zij spelen ook een belangrijke rol in de natuurlijke processen die het water schoon en gezond moeten houden. De waterbeheerder moet daar – in de opvatting van Water Natuurlijk – terdege rekening mee houden. Het schonen van sloten bij de huidige warme omstandigheden is niet verstandig.

Dat bleek afgelopen week weer. Als gevolg van het schonen van een watergang trad vissterfte op. Een voorbijganger filmde de stervende vissen en meldde dit aan Water Natuurlijk. Of het waterschap Hollandse Delta of de gemeente Hoeksche Waard verantwoordelijk is, is nog niet bekend

Driedubbel negatief

Hoe warmer het water hoe minder zuurstof het kan bevatten. Zuurstof is cruciaal voor het waterleven. Te weinig betekent stikken en sterfte. Belangrijk aandachtspunt voor de waterbeheerder dus. Die moet weten waar de kritische grens ligt en daar dan ook rekening mee houden. Eind vorige eeuw waren er al plannen hiervoor bij het waterschap, maar die liggen nog steeds in een la.

Het schonen van sloten betekent tijdens en na het werk een forse aanslag op het zuurstof gehalte in het water. Dat komt onder andere door het opwoelen van bodemslib. Het zuurstof gehalte kan hierdoor dalen onder de kritische grens met dode vis als gevolg.

Waterplanten worden uit de sloot verwijderd. Zij produceren juist zuurstof en helpen dus in deze moeilijke tijd om het zuurstof gehalte in het water op peil te houden. Hier maak je als waterbeheerder abrupt een eind aan als je die planten weghaalt.

De boodschap van Water Natuurlijk is: onderhoud is nodig, maar bezint eer ge begint en vermijd vissterfte.