Campagne ‘Hoeksche Waard… daar werk je graag!’ van start

Deze week is een promotiecampagne van start gegaan om het werken in de Hoeksche Waard
extra onder de aandacht te brengen. Stichting Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven
Hoeksche Waard (SOB-HW) wil jongeren in de Hoeksche Waard bewustmaken van de kansen en
mogelijkheden om bij lokale bedrijven en organisaties carrière te maken.
Echte verhalen
Op onder meer abri’s en driehoeksborden in de dorpen verschijnen verschillende portretten van
jongeren die hun loopbaan in de Hoeksche Waard zijn gestart. Via een QR code op de poster kunnen
geïnteresseerden het praktijkverhaal van de persoon lezen op de website www.werkenenlerenhw.nl.
Ook via sociale media worden deze echte verhalen uit de Hoeksche Waard gepromoot. Wethouder
Paul Boogaard (economie): “Binnen de Hoeksche Waard zijn volop mogelijkheden om een
leerwerktraject te volgen of om fulltime aan de slag te gaan. Er is een groot en divers aanbod van
aansprekende werkgevers. Doordat dit aanbod bij jongeren vaak onbekend is, gaan zij aan de slag bij
bedrijven buiten het eiland. Door de lokale mogelijkheden via deze campagne onder de aandacht te
brengen, hopen we dat meer jongeren in de Hoeksche Waard blijven.”
Uitgebreid platform
In de stichting Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven Hoeksche Waard (SOB-HW) werkt gemeente
Hoeksche Waard al langer samen met partners uit het lokale bedrijfsleven en het onderwijs. Sinds
anderhalf jaar onderhoudt de stichting de website www.werkenenlerenhw.nl waarop Hoeksche
Waardse vacatures, stageplaatsen en verschillende vormen van beroepsoriëntatie worden
aangeboden. Bezoekers van de website vinden er ook meer praktijkverhalen van jongeren die in de
Hoeksche Waard hun loopbaan zijn gestart. Hierdoor herkennen jongeren zich sneller en ervaren zij
dat er ook voor hen zelf kansen in de Hoeksche Waard liggen.
Hoeksche Inspiratiedag
De campagne is een opmaat naar de allereerste editie van de Hoeksche Inspiratiedagen die SOB-HW
organiseert. Op zaterdag 8 oktober kunnen scholieren, werkzoekenden en andere geïnteresseerden
bij ruim 20 bedrijven op De Bosschen in Oud-Beijerland letterlijk een kijkje binnen nemen. Op die
manier presenteren de deelnemende bedrijven zich op een laagdrempelige wijze en kunnen
scholieren en werkzoekenden inspiratie opdoen voor een volgende stap in hun loopbaan.