Renovatie Sportcentrum Strijen

De gemeenteraad Hoeksche Waard heeft in november 2021 besloten dat het Sportcentrum Strijen gerenoveerd en verduurzaamd kan worden. De renovatie van het sportcentrum maakt nu eindelijk vaart. De bouw werd opgehouden door het verleggen van diverse kabels en leidingen, dat is nu gelukt door Stedin en Vitens. Het bouwteam, onder leiding van aannemingsbedrijf P&G Hooghwerff uit Strijen, kan hierdoor nu echt aan het werk.

Sinds maandag 20 juni wordt de sporthal niet meer gebruikt

Alle gebruikers, zoals de basisscholen en sportverenigingen, werden hiervan op de hoogte gesteld. Zij gingen akkoord en kunnen vanaf half september weer gebruik maken van de gerenoveerde sporthal. Tot begin augustus worden de gevelpanelen vervangen en wordt er nieuwe dakbedekking aangebracht. Hierdoor wordt de isolatie van de sporthal sterk verbeterd. De nieuwe gevelpanelen zorgen ook voor een meer eigentijdse uitstraling. In de tweede helft van het jaar worden de nieuwe kleedkamers en tribune verder afgebouwd. Binnen de sporthal komt een nieuw plafond met nieuwe verlichting, verwarming en ventilatie. De sporthal wordt hiermee geheel gasloos. De bestaande scheidingswand in de sporthal wordt vervangen en de sportvloer wordt vernieuwd.

Werkzaamheden zwembad

Begin oktober starten de werkzaamheden aan het zwembad, zoals het vervangen van de gevelpanelen, kozijnen en nieuwe installaties. Ook de luchtbehandelingskasten voor het zwembad en de installaties voor het zwemwater worden vervangen. Hierdoor zal het zwembad naar verwachting vanaf eind oktober voor een korte periode gesloten zijn. Voor de energieopwekking wordt aan de achterzijde van het zwembad een warmtepomp geplaatst. Om toekomstige (geluids)hinder voor omwonenden te voorkomen wordt deze warmtepomp geplaatst ter hoogte van het gebouw van de scouting en voorzien van een geluidwerende wand. De warmtepomp wordt naar verwachting half november geplaatst. Op het dak van het sportcentrum worden ruim 400 zonnepanelen gelegd. Begin oktober wordt een nieuw transformatorstation aan de achterzijde van het zwembad geplaatst.

Renovatie gereed begin 2023

Als alles meezit dan is de renovatie begin 2023 geheel gereed. Aansluitend wordt begin 2023 aan de voorzijde van het sportcentrum het terrein heringericht. Hiervan is nog geen definitief ontwerp, de aanwezige populieren blijven staan.