Natuurlijke oevers, de natuur de ruimte geven als het kan

Oevers, daar hebben we er in de Hoeksche Waard veel van. Er zijn verschillende manieren om die oevers in te richten.  Op plekken waar gebouwen staan, is versteviging van de oever noodzakelijk. Dit voorkomt dat de bodem daalt en de huizen verzakken. Ook op plekken waar grote bomen staan zijn wanden langs de oever nodig. Niet alle bomen kunnen namelijk tegen natte voeten. Die kunstmatige versteviging noemen we beschoeiing. Op veel plekken is beschoeiing dus nodig. We vervangen beschoeiing die aan vervanging toe is, maar plaatsen weinig nieuwe beschoeiing. Op plekken waar het kan, geeft gemeente Hoeksche Waard de natuur zoveel mogelijk de ruimte. Dat kan op verschillende manieren. Waar mogelijk leggen we natuurlijke oevers aan. Zo is kortgeleden in Strijen, Oud-Beijerland en binnenkort in Puttershoek meters aan natuurvriendelijke oever aangelegd. Deze aflopende oever is met een biologisch oevermengsel ingezaaid. Straks groeien hier heel veel verschillende planten.

Omdat een natuurlijke oever langzaam afloopt, is voor dit type oever ruimte nodig. Natuurlijke oevers kunnen niet overal worden aangelegd. Gelukkig zijn er oplossingen die de natuur toch een handje helpen.

Onderwaterbeschoeiing

Deze wandjes verstevigen de oever en voorkomen dat de oever door het water wordt aangetast. Er is wel een damwand neergezet maar die is boven water niet zichtbaar. Kleine dieren kunnen makkelijker op de oever klimmen.

Bij de suikerput in Oud-Beijerland was de oude beschoeiing aan vervanging toe. Daar is onderwaterbeschoeiing geplaatst. De eenden zijn in elk geval al fan van deze natuurvriendelijke oplossing. Inmiddels zijn wel 6 verschillende soorten gesignaleerd. Onder de vaste bezoekers zijn een aantal exotische eenden soorten en de inheemse kuifeend samen met de gewone wilde eend.

Plaatsing van kokosmatten en drijvende eilandjes langs beschoeiing

Door kokosmatten of drijvende eilandjes langs de beschoeiing te leggen, bootsen we zo goed mogelijk natuurlijke oevers na. Op deze plekken krijgen allerlei oeverplanten volop ruimte om te groeien. Hier vinden dieren plek om nesten te bouwen, te schuilen of uit te rusten. Dankzij deze opstapjes kunnen dieren bovendien makkelijker op de oever klimmen.

In ´s-Gravendeel, aan de Atalanta zijn deze lente 2 kokosmatten geplaatst. Op deze kokosmatten groeit straks een keur aan oeverplanten. Inmiddels is bijvoorbeeld al de gele lis en de lisdodde gesignaleerd. Op deze kokosmatten komen veel watervogels af.

Aan de Lindenhof, in ´s-Gravendeel, ligt een grote betonnen vijver. In de lente zijn daar drijvende eilandjes langs de kade geplaatst. Ze zien er nu nog wat kaal uit, maar straks groeit daar van alles. De eilandjes zorgen op hete zomerdagen voor schaduw. Die schaduwplekken zorgen voor koeler water en dat komt de waterkwaliteit ten goede. Vissen kunnen onder de eilandjes schuilen en er eten vinden. Watervogels kunnen er hun nesten bouwen.

Op oevergebied staat er nog veel meer in de planning. Vanaf augustus legt de gemeente ook natuurvriendelijke oevers aan in de vijver nabij de Grienden in Puttershoek. En op verschillende plekken in de gemeente vervangen we de huidige, hoge beschoeiing voor onderwater beschoeiing.

Bijzondere oplossing: een faunatrappetjes en fauna-uittreedplaats

Op bepaalde plekken is een van de hierboven genoemde alternatieven niet mogelijk. Gemeente Hoeksche Waard plaatst op die plekken zoveel mogelijk faunatrappen. Dat zijn eenvoudige loopplankjes waarlangs watervogels en kleine zoogdieren het water kunnen verlaten en de oever kunnen bereiken. Op andere plekken is er ruimte voor creatieve oplossingen. Zo is een fauna-uittreedplaats gemaakt. De beschoeiing is intact gebleven maar de dieren kunnen wel het water in en weer uit.