Extra energietoeslag van 500 euro voor huishoudens met laag inkomen

Begin juli 2022 heeft minister-president Mark Rutte in de Tweede Kamer gezegd dat de eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen wordt verhoogd met EUR 500. Het totaalbedrag is hierdoor gewijzigd van EUR 800 naar EUR 1.300.  De doelgroep voor de eenmalige energietoeslag 2022 blijft hetzelfde.

Heeft u al een aanvraag ingediend, of heeft u al energietoeslag uitgekeerd gekregen, dan hoeft u niets te doen.

U heeft al een aanvraag ingediend.

Als u recht heeft op de energietoeslag dan krijgt u EUR 1.300 uitbetaald.

U heeft al energietoeslag uitbetaald gekregen.

U krijgt automatisch de extra energietoeslag uitbetaald. Via deze website laten we zo spoedig mogelijk weten wanneer dat gebeurt.

Heeft u nog geen aanvraag ingediend? Dan kunt u dat alsnog doen.

Meer informatie

Meer informatie over een bijdrage in de energiekosten is op deze webpagina te vinden.