Rijkssubsidie klimaatadaptatie toegekend aan Hoeksche Waard en waterschap Hollandse Delta

Deze week werd bekend dat vanuit de zogenaamde impulsregeling ruim 900.000 euro aan subsidie is toegekend aan gemeente Hoeksche Waard en waterschap Hollandse Delta voor klimaatadaptatiemaatregelen. De impulsregeling is een jaar geleden door het Rijk in het leven geroepen om een versnelling van (grootschalige) klimaatadaptatiemaatregelen in de openbare ruimte mogelijk te maken. Deze zogenaamde impulsregeling co-financiert voornamelijk regionale initiatieven, waarbij het draait om het vasthouden, bergen en/of afvoeren van water.

Klaarmaken voor klimaatverandering

Ook in de Hoeksche Waard nemen we maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Dat die maatregelen geld kosten, zal geen verrassing zijn. Daarom is het fijn dat er, ook voor gemeenten en andere lokale overheden, subsidiemogelijkheden zijn. De komende jaren gaan gemeente Hoeksche Waard en waterschap Hollandse Delta, samen met andere samenwerkingspartners voortvarend aan de slag om de Hoeksche Waard klaar te maken voor de gevolgen van klimaatverandering.

Klimaatstresstest

De plekken die met het geld uit de impulsregeling worden aangepakt, kwamen uit een zogenaamde klimaatstresstest naar voren als probleemgebieden. Deze plekken in de Hoeksche Waard zijn extra gevoelig voor watertekorten of juist voor wateroverlast. Wethouder openbare ruimte Harry van Waveren ziet dat de laatste jaren de druk op het rioolstelsel is toegenomen als gevolg van de steeds heviger regenbuien. “Het komt helaas steeds vaker voor dat straten onder water staan. Ook het tegenovergestelde, lange periodes van extreme droogte, hebben we de afgelopen jaren regelmatig gezien. We gaan met de extra gelden uit de impulsregeling investeren in technische oplossingen, die de afvoer van overtollig regenwater bij extreme regenval mogelijk maken. Maar, op andere plekken willen we juist het overtollige regenwater opslaan, zodat we dat water in droge periodes kunnen gebruiken.”

In de Oranjewijk in Strijen bijvoorbeeld kan met het extra geld een opslag voor overtollig regenwater worden gerealiseerd. Die wijk had de laatste jaren te kampen met wateroverlast als gevolg van steeds heviger regenbuien. Bij ´t Schenkeltje in ´s-Gravendeel wordt door middel van de aanleg van een nieuwe duiker het verwerken van extreme regenval verbeterd.

Waterhuishouding Oudeland van Strijen

Waterschap Hollandse Delta gaat, in samenwerking met Staatsbosbeheer, de waterhuishouding van het natuurgebied bij het Oudeland van Strijen op zo´n manier technisch inrichten dat het peil gestuurd kan worden. Dit kan mede dankzij subsidie van de provincie Zuid-Holland. Heemraad Dorenda Gerts is blij met de toekenning van de gelden uit de impulsregeling.

“Ook als waterschap zijn we blij met de aanpassingen in het natuurgebied,” aldus Dorenda Gerts van waterschap Hollandse Delta. Als heemraad is zij onder andere verantwoordelijk voor klimaatadaptatie. “We kunnen straks meer regenwater vasthouden, zodat we beter voorbereid zijn op droogte. Bovendien is het goed voor de kwaliteit van het water. We moeten het water koesteren, zeker nu het klimaat verandert. De aanpassingen van het reservaat Oudeland van Strijen zijn een mooi voorbeeld van regionale samenwerking. We hebben elkaar nodig om onze omgeving waterrobuust en klimaatbestendig in te richten, zodat extreem weer zo min mogelijk gevolgen heeft voor onze omgeving.”

Foto: Gert Huijzers