Nieuwe wethouders benoemd,
3 nieuwe raadsleden en 1 burgerlid geïnstalleerd

Tijdens de extra raadsvergadering van donderdagavond 9 juni zijn 5 wethouders van gemeente
Hoeksche Waard benoemdvoor de periode 2022-2026.
De 5 wethouders legden vanavondde eed of de verklaringenbelofte af.Adriaan van der Wulp (SGP)
en Robin Heij (VVD) zijn nieuw als wethouder. Paul Boogaard (CDA), Joanne Blaak-van de Lagemaat
(CDA) en Harry van Waveren (Lokalen Hoeksche Waard) waren in de vorige collegeperiode ook al
onderdeel van het college.

Plaats voor nieuwe raadsleden en burgerlid

Door de wethoudersbenoemingenzijn er 3plekken vrijgekomen in de gemeenteraad. Deze worden
ingevuld door Jolanda Koning (CDA), Ad Valkenburg (CDA) en Nico van Stam (SGP). Zij zijn op 9 juni
geïnstalleerd als raadslid tijdens de buitengewone raadsvergadering. Niels Hobbel (SGP) werd
vanavond benoemd als burgerlid. Burgerledenondersteunen de raadsleden van hun fractie bij het
raadswerk. Ook mogen zij namens de fractie het woord voeren tijdens beeldvormende bijeenkomsten
en oordeelsvormende vergaderingen.

Aan de slag met Hoofdlijnenakkoord

De formerende partijen CDA, Lokalen Hoeksche Waard, SGP en VVD hebben samen een
hoofdlijnenakkoord geschreven, dat de titel ‘Samen doordacht doen’ heeft gekregen. Daarin staan de
richting en ambitie van de partijen in grote lijnen beschreven. Omdat het akkoord niet in detail is
uitgewerkt, ontstaat meer ruimte voor de gemeenteraad en participatietrajecten met de
samenleving.Het hoofdlijnenakkoord is in concept besproken met de gemeenteraad en binnen enkele
dagenin definitieve versie opgeleverd. Vanaf dat moment is het definitieve akkoord ook in te zien op
de gemeentelijke website.