Hoofdlijnenakkoord 2022-2026 aangeboden aan gemeenteraad

CDA, Lokalen Hoeksche Waard, SGP en VVD hebben het hoofdlijnenakkoord 2022-2026 vanmiddag aangeboden aan de gemeenteraad. Het document is vanaf nu in te zien op de speciale pagina over het hoofdlijnenakkoord en laat de richting en ambitie van de vierpartijencoalitie zien op 14 thema´s. Met het aanbieden van het hoofdlijnenakkoord is het formatieproces, onder leiding van formateur Jon Hermans-Vloedbeld, afgerond. De lijsttrekkers van de partijen spraken tijdens de slotbijeenkomst hun waardering uit voor haar belangrijke, verbindende rol in dit proces en verrasten haar met een tuinbeeld met het thema `samenwerking´ van kunstenaar Jos Gielen uit Zuid-Beijerland.

Hoofdlijnenakkoord

Het document dat de partijen samen hebben geschreven is een hoofdlijnenakkoord. Dit betekent dat de richting en ambitie in grote lijnen beschreven staan, maar niet in detail uitgewerkt zijn. Dit past bij het voornemen om deze bestuursperiode meer ruimte te geven aan de gemeenteraad en participatietrajecten met de samenleving. Het is de bedoeling dat beleidskeuzes en projecten in een vroeg stadium aan de gemeenteraad voorgelegd worden, zodat de raad kaders kan stellen en keuzes kan maken. Ook de wijze waarop de samenleving wordt betrokken is hier onderdeel van.

Uitvoeringsprogramma

Op 7 juni is de conceptversie van het akkoord besproken tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad. De partijen hebben inbreng geleverd, waarmee het hoofdlijnenakkoord in de afgelopen dagen is verrijkt. Het college werkt het hoofdlijnenakkoord in de komende periode uit tot een uitvoeringsprogramma voor de komende 4 jaar. De gemeenteraad wordt gedurende dit proces betrokken om keuzes – zoals op het gebied van prioritering – samen te kunnen maken.

Lijsttrekkers Adriaan van der Wulp (SGP), Arnold de Man (VVD), Brandon Ridderhof (Lokalen Hoeksche Waard) en Paul Boogaard (CDA) bedankten formateur Jon Hermans-Vloedbeld met een beeld van de Zuid-Beijerlandse kunstenaar Jos Gielen.