Extra bevoegdheden voor handhavers gemeente Hoeksche Waard

Gemeente Hoeksche Waard heeft haar handhavers in de openbare ruimte (buitengewoon opsporingsambtenaren – boa´s) uitgerust met speciale bevoegdheden om hun eigen veiligheid te vergroten. Dit betekent dat de handhavers mogen fouilleren, gepast geweld mogen gebruiken en handboeien mogen inzetten. Deze bevoegdheden worden pas gebruikt als het echt niet anders kan en de veiligheid van de handhaver, betrokkene of omgeving in gevaar komt.

Waarom deze verandering?

De bevoegdheden geven de handhavers handvatten bij het kunnen omgaan met agressieve situaties. Steeds vaker krijgen zij te maken met ernstige verbale agressie en enkele keren per jaar is er sprake van fysiek geweld. Door de extra bevoegdheden kunnen de handhavers een fouillering uitvoeren, gepast geweld toepassen en een persoon handboeien omdoen in afwachting van de politie. Zij volgen hiervoor jaarlijks een training. Deze bevoegdheden zijn besproken met de politie en het openbaar ministerie en uiteindelijk goedgekeurd door het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Wat doen de handhavers?

Doordat de handhavers veel buiten werken hebben ze een signaalfunctie én zijn zij gastheer of gastvrouw van onze gemeente. Zij houden er toezicht op dat iedereen zich houdt aan de regels die gelden in de openbare ruimte. Ze controleren bijvoorbeeld op jeugdoverlast en de naleving van evenementenvergunningen. Ook worden ze steeds meer ingezet in het tegengaan van criminele activiteiten zoals ondermijning. Als het nodig is kunnen ze een boete uitschrijven. Heeft u een melding voor de handhavers? Geef deze dan door via het online meldingensysteem Fixi.