Werkgroep Participatie

Regelmatig komt het voor dat mensen in de Hoeksche Waard zich niet gehoord voelen. Bijvoorbeeld bij het zonnepark in Heinenoord dat er moet komen. Dit jaar wordt er een participatiebeleid opgesteld, in samenspraak met de gemeenteraad. En er is een werkgroep voor in het leven geroepen. “De werkgroep participatie is inmiddels al twee keer bijeengekomen voor de eerste sessies”, aldus wethouder Paul Boogaard. “Op basis van besprekingen in de werkgroep komt er een participatietraject, waarbij inwoners en ondernemers worden geraadpleegd. We spraken met de wethouder.

Lees verder

Beleef de lente op Bliek

Een klein eilandje op het Haringvliet is de oase voor een heel scala aan kustbroedvogels. Het bijna 3 hectare grote eiland heeft de naam Bliek – zoals een jonge haring ook wel genoemd wordt – en is in 2018 aangelegd. Op het eilandje brengen ook dit broedseizoen kluut, visdief, dwergstern en kokmeeuw hun jongen groot. De ideale plek dus voor een camera van Beleef de Lente met Vogelbescherming. Zo kan iedereen meegenieten van de hectiek tijdens het broedseizoen op een vogeleilandje. Ook een bezoek aan het eiland (als je een…

Lees verder

Politiek HW: Hein Verbiest (Lokalen HW)

Het gaat uitstekend. De fractie loopt lekker, op politiek gebied loopt het lekker en wij hebben geen last van “Haags Geneuzel”. Onze grootste uitdaging is het jong en aantrekkelijk houden van het eiland. Wij voeren een gedifferentieerd beleid en wij denken dat wij heel veel goede dingen doen op verschillende thema’s. Zoals bij het thema duurzaamheid het overbrengen van de gedachte om je footprint zo klein mogelijk te maken en te houden. Wat wel een issue is op het eiland is natuurlijk de bereikbaarheid en zoals eerdergenoemd duurzaamheid. De ontwikkelingen…

Lees verder

Beschermd Wonen

In het kader van Beschermd Wonen is er op de Zuid-Hollandse eilanden een samenwerkingsverband opgetuigd om de daarvoor in aanmerking komende mede eilandbewoners dichterbij en zo gewoon mogelijk te laten wonen. In 2015 is er een rapport uitgekomen waarin stond dat decentralisatie de voorkeur verdient boven de tot dan gangbare manier van werken en dit samenwerkingsverband en de daarbij samenhangende aanbesteding is het gevolg hiervan. We spraken met wethouder Blaak.

Lees verder

Politiek HW: Werner de Jong (Constructief HW)

“Het verrommelt in de gemeente”. Werner is zoals altijd zeer betrokken bij de gebeurtenissen in de gemeente en hij ziet met lede ogen dat het verrommelt in de gemeente en dat het helemaal niet zo goed gaat als iedereen denkt. De communicatie verloopt stroef, het stellen van mondelinge vragen is een doodzonde en er is een perspectiefnota waarin geen enkel perspectief geboden wordt. Er mist nog steeds een Masterplan, een soort van overkoepelende visie. Kortom er is nog genoeg te doen.

Lees verder

Het netwerkpartnerplan

Ondernemingsvereniging Hoeksche Waard heeft recent een samenwerking opgestart met de BIZ de Hoogerwerf. De gemeente Hoeksche Waard ziet de OHW als belangenbehartiger van ondernemend Hoeksche Waard. De Ondernemersvereniging wil die regionale lobby graag voeren, bij voorkeur met steun van een zo groot mogelijke achterban. Ook andere actieve BIZ-en worden/zijn uitgenodigd om een netwerkpartnerplan aan te gaan. In een netwerkpartnerplan behouden beide verenigingen hun zelfstandigheid en identiteit

Lees verder

Museumtoer met een bus

Na bijna een half jaar dicht te zijn geweest, mogen de musea sinds zaterdag 5 juni hun deuren weer openen. Om dit te vieren organiseert gemeente Hoeksche Waard samen met de musea in de Hoeksche Waard op zaterdag 19 en zaterdag 26 juni een museumtour. De gemeente verzorgt het vervoer. Op deze dagen kan jong en oud gratis met een bus van het Streekbusmuseum alle musea in de Hoeksche Waard bezoeken. De deelnemende musea zijn: Rien Poortvliet museum, Landbouwmuseum Tiengemeten, Land van Strijen en Museum Hoeksche Waard. In de musea…

Lees verder

Waterschap spietst waterhoen

Tijdens de werkzaamheden van het Waterschap werd een sloot ‘schoongemaakt’ en daarbij werd een waterhoen gedood waardoor er nu zes waterhoenenwezen in de sloot zijn. Het waterschap stelt dat het schoonmaken gebeurt op vraag van de boeren omdat die dadelijk weer moeten gaan sproeien en daarvoor moeten de sloten schoon zijn. Marja Visscher is diep verontwaardigd en heeft een brief naar het Waterschap gestuurd. De reactie van het Waterschap kwam diezelfde middag en luidde: “De boeren willen dit en daarom doen we dat”. We spraken met haar.

Lees verder

Politiek HW: Mireille Louwerens (BurgerBelangen HW)

Tot grote vreugde van Mireille is er op 6 juli de eerste live bijeenkomst van de gemeenteraad en het college. Nog wel zonder gasten maar in elk geval wel weer met een fysieke aanwezigheid. Zij heeft dat erg gemist. Vrijdagavond was zij nog tot laat in gesprek met Piet van Leenen, over het feit dat er recent een studie is gepubliceerd over woningbouw in Nederland tot 2030 van 1 miljoen. In die studie was de Hoeksche Waard aardig in beeld. Verder hebben wij ook gesproken over de zonneweides en uiteraard…

Lees verder