Wateroverlast voorkomen

Lisette werkt bij het waterschap Hollandse Delta en zij kwam ons vertellen wat wij nog meer zouden kunnen in het kader van klimaat adaptatie.  Dit onder het motto: “Tegeltje eruit en boompje erin”.   Volgens haar is iedereen een waterbeheerder en moeten wij allemaal onze rol pakken om de klimaatverandering zo goed mogelijk om te buigen zodat wij allemaal kunnen blijven genieten van het leven op aarde. Er is geen planet B. We spraken met haar.

Lees verder

Seniorenorkest, iets voor u?

In de Hoeksche Waard is een Senioren Orkest actief en die kan heel goed nieuwe leden gebruiken. De SOHW is een professioneel Harmonieorkest dat voornamelijk herkenbare en klassiek georiënteerde muziek maakt. Louter instrumentaal en bestaande uit hout en koper blazers. Zij geven een aantal uitvoeringen per jaar en repeteren om de twee weken. Het is geen opleidingsinstituut. Het zijn allemaal zeg maar, oud beroepsmuzikanten die het een tandje rustiger willen gaan doen.  Aanmelden kan via www.sohw.nl  

Lees verder

Politiek HW: Wethouder Paul Boogaard (CDA)

De aftrap, qua politiek en ook qua seizoen werd vandaag gedaan door de Wethouder van het CDA in de gemeente Hoeksche Waard, Paul Boogaard.  En dan kan het in eerste instantie eigenlijk alleen maar gaan over de ontwikkelingen m.b.t. de haringvlietbrug. Zo langzamerhand wordt dit een onderwerp dat alle portefeuilles raakt en dus ook bij Paul.  Verder hebben wij gesproken over diverse landelijke en lokale ontwikkelingen. Beluister hier het gesprek terug:

Lees verder

Werkgroep Participatie

Regelmatig komt het voor dat mensen in de Hoeksche Waard zich niet gehoord voelen. Bijvoorbeeld bij het zonnepark in Heinenoord dat er moet komen. Dit jaar wordt er een participatiebeleid opgesteld, in samenspraak met de gemeenteraad. En er is een werkgroep voor in het leven geroepen. “De werkgroep participatie is inmiddels al twee keer bijeengekomen voor de eerste sessies”, aldus wethouder Paul Boogaard. “Op basis van besprekingen in de werkgroep komt er een participatietraject, waarbij inwoners en ondernemers worden geraadpleegd. We spraken met de wethouder.

Lees verder

Beleef de lente op Bliek

Een klein eilandje op het Haringvliet is de oase voor een heel scala aan kustbroedvogels. Het bijna 3 hectare grote eiland heeft de naam Bliek – zoals een jonge haring ook wel genoemd wordt – en is in 2018 aangelegd. Op het eilandje brengen ook dit broedseizoen kluut, visdief, dwergstern en kokmeeuw hun jongen groot. De ideale plek dus voor een camera van Beleef de Lente met Vogelbescherming. Zo kan iedereen meegenieten van de hectiek tijdens het broedseizoen op een vogeleilandje. Ook een bezoek aan het eiland (als je een…

Lees verder

Politiek HW: Hein Verbiest (Lokalen HW)

Het gaat uitstekend. De fractie loopt lekker, op politiek gebied loopt het lekker en wij hebben geen last van “Haags Geneuzel”. Onze grootste uitdaging is het jong en aantrekkelijk houden van het eiland. Wij voeren een gedifferentieerd beleid en wij denken dat wij heel veel goede dingen doen op verschillende thema’s. Zoals bij het thema duurzaamheid het overbrengen van de gedachte om je footprint zo klein mogelijk te maken en te houden. Wat wel een issue is op het eiland is natuurlijk de bereikbaarheid en zoals eerdergenoemd duurzaamheid. De ontwikkelingen…

Lees verder