HW landschap en het Waterschap

Wij bellen met beheerder Chiel Visser. Water Natuurlijk vindt dat het waterschap Hollandse Delta moet blijven samenwerken met Hoekschewaards Landschap (HWL) bij het beheer van natuurterreinen en ander groen. Deze samenwerking is belangrijk voor biodiversiteit en heeft ook andere voordelen. De overeenkomsten hiervoor dreigen niet te worden verlengd laat HWL in een brief weten. De fracties Natuur en Water Natuurlijk willen weten wat de opstelling van het college van dijkgraaf en heemraden is.

Lees verder

Vragen over Wajong? WieWatWajong.nl

Met Joris Barendrecht praten we over de wetswijziging voor Wajongers. De wijziging is ingegaan op 1 januari. De belangrijkste wijziging heeft te maken met de hoogte van de uitkering en dus de verandering op het loonstrookje. Iedereen met een vraag over de verandering in de Wajong kan nu terecht bij het Informatiepunt Wajong van Ieder(in). Medewerkers van het Informatiepunt Wajong beantwoorden al sinds oktober 2020 vragen over de veranderingen in de Wajong en geven advies op maat. Op wiewatwajong.nl of informatiepuntwajong.nl staan al veel vragen en antwoorden. Daarnaast zijn medewerkers…

Lees verder

Wethouder Steen: voorzitter van de jury van de Duurzaamheidsprijs

Nog tot eind februari kunnen inwoners en maatschappelijke organisaties ideeën indienen voor de Duurzaamheidsprijs 2021 van gemeente Hoeksche Waard. Het gaat om ideeën die de Hoeksche Waard duurzamer maken. Het kunnen ideeën zijn om energie te besparen, afval te verminderen of te hergebruiken, biodiversiteit te bevorderen, om overtollig regenwater op te vangen enzovoort. De winnaar van de Duurzaamheidsprijs ontvangt een geldprijs van maximaal EUR 10.000,- om daarmee zijn of haar idee uit te voeren.

Lees verder

PolitiekHW: Basjan Niemantsverdriet (CDA)

We bespreken met Basjan o.a. over het belang van een vertegenwoordiging van de agrarische sector in de gemeenteraad. Het landbouwverkeer waar niet altijd begrip voor is. Het voorstel voor een nieuwe veilige rondweg. Soms is er wat onbegrip van anderen over de vragen welke het CDA stelt naar aanleiding van genoemde punten. Vaste vraag aan Basjan is of hij landelijke ambities heeft…

Lees verder

WHOA, wet om faillissement te voorkomen

Als het, helaas, toch niet goed met je bedrijf en de toekomst er niet rooskleurig uitziet, dan hoef je nog niet failliet te gaan. Voor het zover is, kan je beter even praten met Jacobine van Jacobine van den Dolder Advocaten. Er is namelijk een wet, genaamd WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) dat in veel gevallen een uitweg kan bieden, waarbij de onderneming kan blijven bestaan. Uiteraard geldt het niet voor iedereen, maar het kan zeker helpen. Wij praatten met haar over deze wet.

Lees verder

Beleidsplan Armoede

Mark de Koning in de studio

De PvdA heeft een initiatiefvoorstel genaamd ‘Beleidsplan Armoede gemeente Hoeksche Waard 2020-2024, op de agenda van januari in de gemeenteraad gekregen. Tot de verbazing en vreugde van Mark de Koning heeft het college erg positief gereageerd op dit initiatiefvoorstel. “Het was bij het aantreden van dit college een speerpunt van beleid, maar er kwam maar niets ondanks aandringen van diverse raadsfracties. Daarom zijn wij zelf aan de slag gegaan”.

Lees verder

Kennismaken met…..

Johan Schudde is door de RvC van HW Wonen benoemd als nieuwe bestuurder. Hij is daardoor één van de tweehoofdige leden van het bestuur die de leiding vormen. Hij is gepokt en gemazeld als bestuurder en heeft ook zijn sporen verdiend in de wereld der woning coöperaties. Bij HW Wonen wordt Johan verantwoordelijk voor Financiën, Control en Informatisering. Hij gaat zich onder andere actief bezighouden met de digitale transformatie en bedrijfsvoering.

Lees verder

PolitiekHW: Albert Scheerhoorn, Lokalen HW

Namens Lokalen Hoeksche Waard zit Albert Scheerhoorn in de gemeenteraad van de Hoeksche Waard. Ook bij hem is het thuiswerken, zowel voor zijn betaalde als voor zijn onbetaalde baan. Hij mist het ‘bij elkaar’ komen, maar gelukkig kunnen we nog op afstand communiceren, met alle nadelen daarvan. De raad richt zich de komende tijd op de beoordeling van de uitvoering van de plannen in de diverse plannen. Zoals de circulaire economie, de klimaat adaptatie, de Regionale Energie Strategie, etc.

Lees verder

Politiek HW: Harry van Waveren (Lokalen HW)

van waveren in de studio

Het laatste politieke interview van dit jaar was met Harry van Waveren, Wethouder van o.a. Cultuur, Openbare Infra en nog veel meer.Ook voor hem was het een vreemd en raar jaar, met veel aanpassingen, veranderingen en wijzigingen in de manier van werken.Volgens de Wethouder was dit jaar een jaar van corvee, van harmoniseren en samentrekken van voorzieningen.Weinig spannends maar wel iets wat gedaan moest worden.Hij is ook bijzonder trots op de ambtelijke organisatie en de ondersteunende ICT diensten. Deze zijn er toch in geslaagd de zaken te laten draaien ondanks…

Lees verder

Belangrijke vrouw op de achtergrond

Onze politieke gast is voor de meeste inwoners wellicht een onbekende, maar desalniettemin is zij een van de meest belangrijke in de ambtelijke keten. Een klein beetje onder een ‘valse vlag’ want zij is geen politicus maar de gemeentesecretaris / Algemeen Directeur.Barbara Silvis stuurt een organisatie van circa 750 werknemers aan en dat is geen sinecure in deze tijden.Zij is een drukbezette vrouw, die helaas geen tijd meer heeft voor haar favoriete hobby, waterpolo, maar dat graag heeft ingeruild voor deze baan.Zij geeft ons inzicht in wat er allemaal komt kijken…

Lees verder