De Woontop

Voor Piet van Leenen is dit dossier het leukste van al zijn portefeuilles. In de periode van 1995 tot 2015 zijn de gemeentes in de Hoeksche Waard terughoudend geweest met bouwen. Er was een beperking in de instroom en daar plukken we nu de wrange vruchten van. Er is een vergrijzing, dus moeten er meer mensen komen wonen, maar daar moeten weer woningen voor zijn. Er zijn er 3.000 gepland en er worden er nog 6.000 gewenst. En deze 3.000 woningen zijn slechts 0,5 % van de Hoeksche Waard.  

Lees verder

Project “Zichtbaar in werk” pleit voor meer arbeidskansen slechtzienden

Op dinsdag 29 oktober bood Jopie Nooren (raad van bestuur Bartiméus) aan staatssecretaris Tamara van Ark de eindrapportage Zichtbaar in Werk aan. Aandacht voor de groep van mensen met een visuele beperking is hard nodig: van de mensen in de beroepsbevolking die slechtziend of blind zijn in Nederland heeft slechts een derde werk, terwijl twee derde van de totale beroepsbevolking werkt. Dat moet echt anders en daar zijn volop kansen voor. Projectleider Annelies Lichtenberg praat ons bij.  

Lees verder

Politiek HW: dhr. Richard Visser (LHW)

In het politiek half uur spraken wij met Richard Visser. Met zijn 25 jaar is hij het jongste raadslid, er is nog wel een jonger iemand maar dat is een burgerlid. Als vertegenwoordiger namens Lokalen Hoeksche Waard bespraken we natuurlijk de afsplitsing binnen zijn partij die hij betreurd. Maar we kijken ook naar de toekomst, met name de jeugd heeft zijn aandacht. Is er voldoende te doen op het eiland, hoe is het openbaar vervoer geregeld. Ook sprak hij zijn zorgen uit over het gebrek aan betaalbare woningen waar hij…

Lees verder

Kinderraad Hoeksche Waard

Lisette van der Brugge en Jantine Blok zijn beide directeur van een basisschool in de Hoeksche Waard. Samen met drie collega’s directeuren vertegenwoordigen zij de onderwijskoepel De Hoeksche School. Op 20 november a.s., de internationale dag van de rechten van het kind, zullen zij op het kantoor van de Hoeksche School in Puttershoek officieel de Kinderraad installeren. De Kinderraad gaat bestaan uit vertegenwoordigers van de verschillende scholen, allemaal leerlingen uit de groepen 6, 7 of 8. De onderwerpen waar zij zich bezig zullen houden zijn o.a. waar sta ik voor,…

Lees verder

Begroting gemeente Hoeksche Waard: Volksgezondheid, jeugdzorg & senioren

Wethouder Joanne Blaak schoof aan om ons bij te praten over de begroting 2020. Zelf probeert ze deze begroting, waar ze overigens heel tevreden over is, zelf probeert ze de begroting begrijpelijk te maken door het onder te verdelen in 3 “i’s”. Iedereen, Integraal en Innovatief. Ze blijft zich inzetten voor goede jeugdzorg en aandacht voor de senioren.  

Lees verder

Begroting gemeente Hoeksche Waard: Economie & Gebiedsmarketing

Paul Boogaard gaf een toelichting op de begroting en dan met name over die gebieden waar zijn portefeuilles bij betrokken zijn, zoals de economie, gebiedsmarketing en de vorming van loketten: het ondernemersloket en het landbouwloket. Het goede nieuws is natuurlijk dat er geen bezuinigingen zijn en dat alle (coalitie-) wensen gehonoreerd (kunnen) worden.  

Lees verder

Stichting ‘Op weg naar huis’. Dak- en Thuislozen in de Hoeksche Waard.

Het is niet bekend hoeveel daklozen of thuislozen er in de Hoeksche Waard zijn, maar elke onvrijwillig dak- of thuisloze is er een teveel. De stichting “Op weg naar huis” is een tussenstation voor deze mensen. Yolanda Groeneweg nam ons mee in deze wereld waar helaas nog teveel mensen gebruik van moeten maken.  

Lees verder

Politiek HW: dhr. Paul Boogaard (CDA Hoeksche Waard)

Wij spraken in Nieuwsradio Hoeksche Waard met de mens achter de politieke vertegenwoordiger. Uiteraard kwam ook het CDA ter sprake, zijn werk als dorpswethouder, de vertrouwenscommissie en dat hij nog steeds speelt bij de veteranen van Goudswaard. Het fluiten schiet er tegenwoordig bij in, maar daar komen weer andere leuke dingen voor terug.    

Lees verder