OBS De Vlashoek viert behalen predicaat ‘De Noordwijkse Methode’

Hollandse spelletjes, lekker eten en drinken, een kunstveiling, schminken, haren vlechten:
dit, en nog veel meer, was op woensdag 3 juli te doen tijdens de Vlashoekmarkt. Met deze
markt vierde OBS De Vlashoek uit Westmaas de afronding van het driejarige traject van De
Noordwijkse Methode. Ook haalde de school een mooi bedrag op voor het goede doel
‘Wandelen voor Water’ en hun eigen doel: een nieuwe pannakooi!
Juf Angela de Regt coördineerde het traject van De Noordwijkse Methode binnen De Vlashoek.
Zij vertelt: “De Noordwijkse Methode is een vernieuwend onderwijsconcept dat perfect aansluit
bij onze visie: ‘De Vlashoek, waar je de wereld leert ontdekken’. De methode gaat ervanuit dat
een kind meer is dan rekenen, taal en spelling. Kinderen krijgen de ruimte hun talenten te
ontwikkelen en laten zien. Dat kan op sociaal of creatief vlak zijn, maar bijvoorbeeld ook op
sportief of muzikaal gebied. We geven hier invulling aan vanuit een thema, dat we in
verschillende vakgebieden en door de hele school doorvoeren. Elke leerkracht geeft hier, vanuit
zijn of haar eigen expertise en interesse, invulling aan. Dit kan op het gebied van wereldoriëntatie
zijn, maar bijvoorbeeld ook biologie, expressie of voeding en gezondheid.”
Nederland Waterland
“Het afgelopen jaar werkten we aan de drie thema’s kunst, groei en Nederland Waterland”,
vervolgt Angela. “Het thema Nederland Waterland was het laatste thema en hebben we juist
afgerond. We besteedden hier onder meer aandacht aan tijdens de geschiedenis- en
aardrijkskundelessen – denk aan onderwerpen als de Watersnoodramp en de Deltawerken –
maar bijvoorbeeld ook tijdens techniek, kunst en gym. Het leuke aan deze methode is dat de
leerlingen vanuit verschillende invalshoeken over het thema leren en de samenhang ertussen
zien.”
Goede doelen
Drie jaar lang werkte De Vlashoek aan de ontwikkeling van De Noordwijkse Methode. Op 3 juli
rondde de school het traject feestelijk af met de Vlashoekmarkt. Directeur Kim Cevaal kijkt er
met plezier op terug: “De markt stond in het teken van Nederland Waterland. De kinderen
konden Hollandse spelletjes doen, zoals klompgooien, sjoelen en spijkerpoepen. Er was een
restaurant waar je broodjes knakworst, Hollandse spiesjes en pannenkoeken kon eten. Ook
veilden we zelfgemaakte kunstwerken van de kinderen. De opbrengst gaat naar twee goede
doelen. Het ene deel geven we aan ‘Wandelen voor Water’, voor waterputten in Afrika. Het
andere deel is bestemd voor een pannakooi op ons schoolplein.” Angela voegt toe: “In het kader
van ‘Wandelen voor Water’ hielden we een bijzondere sponsorloop. Onze leerlingen liepen hun
rondes met flessen water in hun rugzak. De onderbouw droeg een half uur lang 1 liter mee, de
bovenbouw liep een uur met maar liefst 5 liter. Alles bij elkaar haalden we 3595,62 euro op. Een
supermooi bedrag!”
Predicaat en compliment
Met de afronding van het traject draagt De Vlashoek nu officieel het predicaat ‘De Noordwijkse
Methode’. Tijdens de Vlashoekmarkt kregen Kim en Angela, uit handen van Stichting De
Noordwijkse Methode, het officiële bordje ‘Noordwijkse Methode School’ uitgereikt. Bovendien
kregen zij een compliment over het enthousiasme en de betrokkenheid van het team. “We zijn
enorm trots dat we dit met elkaar gerealiseerd hebben”, zegt Kim. “En natuurlijk zijn we trots dat
we nu officieel een Noordwijkse Methode school zijn. Het bord krijgt een mooie plek op ons
gebouw.”