De Hoeksche Voorrang komt er toch

Brandon Ridderhof, raadslid van Lokalen Hoeksche Waard, spreekt zijn steun uit
voor het voornemen van de nieuwe landelijke coalitie bestaande uit PVV, VVD,
NSC en BBB om een verbod in te stellen op het verlenen van voorrang aan
statushouders bij de toewijzing van sociale huurwoningen. Dit nieuwe beleid sluit
naadloos aan bij het voorstel dat Ridderhof medio 2023 in de gemeenteraad van
Hoeksche Waard heeft ingediend.
Ondanks dat het lokale voorstel destijds unaniem werd afgewezen door andere
partijen, waaronder GroenLinks en PvdA, die het voorstel zelfs als racistisch
bestempelden, voelt de beslissing van de nieuwe coalitie voor Ridderhof als een
bevestiging van zijn inspanningen. “Wij wilden ervoor zorgen dat mensen zoveel
mogelijk in hun eigen dorp konden blijven wonen. Het is daarom goed dat dit
landelijk wordt aangepakt en dat ons voorstel alsnog uitgevoerd gaat worden.”
zegt Ridderhof.
De Lokalen Hoeksche Waard ziet in de landelijke maatregel een belangrijke stap
richting een evenwichtigere en rechtvaardigere toewijzing van sociale
huurwoningen, waarbij de behoeften van alle inwoners van de gemeente in
overweging worden genomen. Ridderhof benadrukt: “Elke inwoner van de
Hoeksche Waard die op zoek is naar een sociale huurwoning moet een gelijke
kans krijgen. Dit besluit is een overwinning voor die eerlijkheid.”