Constructief Hoeksche Waard en BurgerBelangen HW maken zich grote zorgen over de voortgang van de aanleg van de Randweg Klaaswaal

De heer Werner de Jong: Op dit moment missen wij en de inwoners duidelijkheid in de voortgang van het project Randweg Klaaswaal. Inwoners worden te lang en onnodig in gevaar gebracht door de steeds meer toenemende onveiligheid op de doorgaande wegen in Klaaswaal.

In een raadsvergadering van mei dit jaar hebben de meeste politieke partijen hun zorgen geuit over de huidige stand van zaken rond de Randweg Klaaswaal en nadrukkelijk gevraagd om voortvarender met dit dossier om te gaan. Helaas zijn we alweer een halfjaar verder en is het nog steeds angstvallig stil. Daar maken wij ons terecht grote zorgen over, want inmiddels heeft er al een ongeval op de Molendijk plaatsgevonden. Een ongeval waarvoor door de bewoners reeds jaren gewaarschuwd wordt. Dan is het extra pijnlijk om te zien dat het ook echt gebeurt.

Wij hebben aan het college de vraag gesteld wanneer zij de inwoners gaat vertellen welke maatregelen er genomen worden om een dergelijk ongeval te voorkomen, zodat de ouders hun kinderen met een gerust hart over de Molendijk fietsend naar school kunnen laten gaan.

Wij zijn zeer benieuwd naar het antwoord, want onlangs is onze motie voor veilige dijken in heel de Hoeksche Waard tot onze grote teleurstelling door voornamelijk de coalitiepartijen Lokalen HW, CDA, VVD en SGP afgewezen wat tot gevolg heeft dat er weer een jaar moet worden gewacht op een mobiliteitsplan.

De voormalige gemeente Cromstrijen heeft € 5.000.000,- gereserveerd voor het aanleggen van een bypass. Dat is een verkorte en veel goedkopere versie van de Randweg. In de begroting staat echter € 691.000,- als reservering bypass Klaaswaal opgenomen in plaats van € 5.000.000,-. Er ontbreekt dus € 4.309.000,-. Waar is dat bedrag gebleven? Hier maken wij ons terecht ook zorgen over en hebben daarover schriftelijke vragen aan het college gesteld.

Het besluit van de voormalige gemeente Cromstrijen om een bypass aan te leggen, is in mei 2017 aangehouden omdat de provincie de voorkeur gaf aan een grote randweg en daardoor het aanleggen van de bypass niet zou steunen. Inmiddels heeft de provincie laten weten dat er geen geld meer is voor een randweg en dat zij daarom geen medewerking hieraan willen verlenen. De provincie vraagt aan de gemeente om met een nieuw voorstel te komen wat financieel haalbaar is.

Als de provincie nu aangeeft dat de Randweg om financiële redenen niet door kan gaan, waarom wordt er dan niet met spoed actie ondernomen om het besluit van de voormalige gemeente Cromstrijen uit te voeren door de veel goedkopere bypass aan te leggen? Er is na de herindeling met elkaar afgesproken om besluiten van de voormalige gemeenten te respecteren.

De gemeente Hoeksche Waard bestaat per 1 januari 2024 precies vijf jaar. In die periode is er nog steeds geen concreet mobiliteitsbeleid geschreven en er is nog niet één verkeersveiligheidsproject adequaat uitgevoerd. Hoe lang moet dit nog gaan duren? aldus Werner de Jong