Informatiecampagne Omgevingswet van start

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Deze nieuwe wet brengt alle wetten en regels over bouwen, wonen, verkeer, erfgoed, milieu, natuur en water samen.

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u plannen heeft om iets te veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u een dakkapel wilt plaatsen, een bedrijfsruimte in uw garage wilt maken of een evenement wilt organiseren. Ook ondernemers krijgen met de Omgevingswet te maken.

Om inwoners en ondernemers in de Hoeksche Waard hier actief over te informeren start op maandag 2 oktober een informatiecampagne. Deze bestaat onder andere uit doorklikbare berichten (banners) op onze social mediakanalen, een Omgevingswet special in het Kompas en een rubriek in de Ondernemersupdate. Op de pagina Omgevingswet leest u meer over de Omgevingswet en wat dit voor u kan betekenen.