Staatssecretaris De Vries in Hoeksche Waard wegens zorgen gemeente over afwikkeling toeslagenaffaire

Demissionair staatssecretaris Aukje de Vries was vandaag op uitnodiging van wethouder Paul Boogaard op bezoek in Oud-Beijerland om in gesprek te gaan over zorgen die hij eerder uitte over de afwikkeling van de toeslagenaffaire. Eerder dit jaar schreef hij een brief naar de staatssecretaris over de ongelijkheid die voor gedupeerden ontstaat door de ruimte die gemeenten geboden wordt om hen te helpen bij een nieuwe start in het kader van herstel. Samen met een afvaardiging van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), betrokken medewerkers van de gemeente en gedupeerde inwoners ging de wethouder met de staatssecretaris in gesprek over zijn zorgen en wat er nodig is om ongelijke behandeling van gedupeerden te voorkomen.

De toeslagenaffaire raakt tienduizenden Nederlanders. In de Hoeksche Waard zijn ongeveer 130 gezinnen getroffen. In november 2022 stemde de Tweede Kamer in met een wetsvoorstel dat vergoedingen, ondersteuning door gemeenten en uitstel of kwijtschelding van schulden regelt. De uitvoerbaarheid laat volgens Boogaard echter te wensen over: “Gemeenten mogen door de ruime kaders zelf invulling geven aan de manier waarop ze gedupeerden helpen. We waren in eerste instantie blij dat we vrijheid kregen om maatwerk toe te passen. Maar in de praktijk zien we dat dit ongelijke behandeling als effect heeft. Het komt er namelijk in de praktijk op neer dat gemeente A veel ruimhartiger is dan gemeente B. Heel praktisch: dat je – vanuit dezelfde situatie – in gemeente A een nieuwe auto vergoed krijgt als je vervoer nodig hebt om op je werk te komen, terwijl je in gemeente B niet verder komt dan een tweedehands fiets. Dat het dus uitmaakt in welke gemeente je woont en hoe `ruimhartig´ er in deze gemeente met de wet wordt omgegaan. Deze ongelijke behandeling vind ik heel onwenselijk en draagt niet bij aan herstel.”

Nieuwe afspraken

Wethouder Boogaard waardeert het dat de staatssecretaris de tijd nam om te horen waar de gemeente in de praktijk tegenaan loopt: “We hebben allemaal hetzelfde doel: de gedupeerden zo goed en snel mogelijk helpen.” Volgens Boogaard zijn er nieuwe afspraken nodig over de uitvoering van de brede ondersteuning. Boogaard: “We merken dat de rol van de gemeenten in de loop van de tijd is veranderd en daar zijn nieuwe afspraken over nodig. Daarom heb ik tijdens het gesprek de staatssecretaris en VNG gevraagd om op korte termijn samen tot werkbare afspraken voor gemeenten te komen. Tijdens het gesprek kreeg ik al de toezegging dat de meest urgente dossiers voor integrale beoordeling van gedupeerden uit onze gemeente versneld worden opgepakt.”