Schoolverlaters leren over aangepaste sporten

“De gaafste gymles ooit! Ik snap nu veel beter hoe het is om een handicap te hebben.”

Leerlingen uit de groepen 8 van De Bouwsteen en De Schelf uit ‘s-Gravendeel ondervonden spelenderwijs dat als je een handicap hebt, er heel erg veel mogelijk is! Ze ervoeren zelf hoe het is om in een rolstoel te zitten tijdens een buitenrit door het dorp en gingen met elkaar de uitdaging aan tijdens potjes rolstoelbasketbal en goalbal. Bij de laatste (paralympische) sport wordt een bal met belletjes naar het doelgebied van de tegenstander gegooid. De leerlingen zien niets en moeten de bal op gehoor volgen en proberen tegen te houden.

Ook gingen ze, na het zien van indrukwekkende voorbeelden en het horen van persoonlijke verhalen van mensen met een beperking, met elkaar in gesprek over hoe het is om met een beperking te leven.

De bijzondere projectdag wordt al jarenlang georganiseerd door het Platform Gehandicaptenbeleid Hoeksche Waard i.s.m. Sportservice Zuid-Holland.

Team Sportservice maakt gebruik van een groep (ex-top)sporters met een handicap. Zij geven tijdens de voorlichting informatie over diverse handicaps, het leven daarmee en de sportmogelijkheden. Zij praten vooral over hun eigen ervaringen, zowel in het dagelijks leven als in hun sportbeoefening. Het programma wordt ondersteund door een speciale video over aangepast sporten.

Foto: W.Vergeer