Team Veilig Wonen geeft tips


Gemiddeld registreert de brandweer 4.500 woningbranden per jaar. Per jaar overlijden gemiddeld 50 mensen door brand in huis en belanden zo’n 800 slachtoffers met zeer ernstige brandwonden in het ziekenhuis. De totale schade door woningbranden bedraagt per jaar ongeveer 250 miljoen euro. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de gevaren van koolmonoxide. Nelleke Maljers van de Veiligheidsregio ZHZ geeft tips en informatie hoe dit alles te voorkomen.