Verwijdering grafbedekking op de begraafplaatsen in ‘s-Gravendeel en Westmaas

In de week van maandag 5 december verwijdert de gemeente grafbedekking (monumenten en beplanting) van graven op de begraafplaatsen in ´s-Gravendeel en Westmaas. Het gaat om graven die de afgelopen jaren zijn verlopen en door de nabestaanden zijn opgezegd. Dit is een zogenaamde bovengrondse ruiming. Er worden geen stoffelijke resten opgegraven.

De grafbedekking die verwijderd wordt, wordt kort ervoor voorzien van een markering. Tijdens de werkzaamheden proberen wij de overlast voor bezoekers zoveel als mogelijk te beperken.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met het team Begraafplaatsadministratie via telefoonnummer 088 – 647 25 29.