Evaluatie crisisnoodopvang in De Lindenhoeve

Op 1 november opende de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) met medewerking van
gemeente Hoeksche Waard een crisisnoodopvang in De Lindenhoeve in Oud-Beijerland. Hier
worden nu maximaal 100 asielzoekers en vluchtelingen opgevangen. De bedoeling was de
opvang op 31 december te sluiten. Inmiddels kreeg de gemeente de vraag van de
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid om de crisisnoodopvang langer open te houden. Hoewel dit
verzoek gaat over verlenging tot 1 april 2023, houdt de gemeente er rekening mee dat
mogelijk tot 1 juli 2023 gebruik wordt gemaakt van De Lindenhoeve als crisisnoodopvang. Dit
gezien de landelijke problemen die spelen rondom het vinden van opvangplekken.

Gemeente wil eerst ervaringen horen

Voor de gemeente een besluit neemt om de crisisnoodopvang in De Lindenhoeve wel of niet langer
open te houden, wil het college weten hoe de inwoners deze crisisnoodopvang ervaren. De
ervaringen die we tot nu toe horen zijn overwegend goed. De ervaringen vanuit de omgeving en van
betrokkenen zijn belangrijk en wegen daarom ook zwaar mee in het besluit om wel of niet te
verlengen. Het college is bereid om mee te werken aan verlenging als er draagvlak voor is. Dat moet
blijken uit een evaluatie van de ervaringen van inwoners en betrokkenen en reacties vanuit de
gemeenteraad. Daarom worden inwoners nu uitgenodigd hun ervaringen te delen. Op basis van de
uitkomsten van dit evaluatietraject met inwoners en de zienswijze van de gemeenteraad neemt het
college op 20 december 2022 een definitief besluit over de verlenging.

Crisisnoodopvang is nodig

Nederland heeft momenteel te weinig opvangplekken voor mensen die hier een veilig heenkomen
zoeken. We willen niet dat mensen op straat slapen. Om dit te voorkomen zijn
crisisnoodopvangplekken nodig. Het kabinet heeft alle veiligheidsregio’s gevraagd opvanglocaties te
openen. Gemeente Hoeksche Waard valt onder de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en besloot mee
te werken aan tijdelijke opvang vanuit onze gevoelde verantwoordelijkheid dat mensen in Nederland
opgevangen worden. Inmiddels bieden 6 van de 10 gemeenten in de Veiligheidsregio Zuid-Holland
Zuid crisisnoodopvang. Echter op dit moment zijn er nog steeds onvoldoende reguliere
opvanglocaties beschikbaar in onze regio. Daarnaast speelt de uitspraak die de rechter pas heeft
gedaan in de zaak van Vluchtelingenwerk tegen de Staat en het COA (Centraal Orgaan opvang
asielzoekers) over de verplichting om de opvanglocaties voor asielzoekers structureel te verbeteren.
Hoewel er nu een verzoek voor verlenging ligt tot 1 april 2023, kan het langer duren voordat er
landelijk oplossingen zijn gevonden. Daarom houdt gemeente Hoeksche Waard er rekening mee dat
mogelijk tot 1 juli 2023 gebruik wordt gemaakt van De Lindenhoeve als crisisnoodopvang.

Evaluatie

Om te horen hoe inwoners en andere betrokkenen de opvang ervaren en eventuele vragen te
beantwoorden, organiseert de gemeente 2 inloopbijeenkomsten in het gemeentehuis aan de
W. van Vlietstraat in Oud-Beijerland. De inloopbijeenkomsten zijn op woensdag 7 december en
maandag 12 december tussen 17.00 en 19.30 uur. Ongeveer 4000 omwonenden van de opvanglocatie
zijn hiervoor per brief uitgenodigd. Ook via e-mail kunnen inwoners laten weten wat de ervaringen zijn
met de crisisnoodopvang en hoe zij denken over eventuele verlenging:
crisisnoodopvangobl@gemeentehw.nl. En wie liever belt kan tijdens kantooruren telefonisch contact
opnemen via 088 – 647 36 47.

Meer informatie

Op www.gemeentehw.nl/crisisnoodopvang is meer informatie te vinden over de crisisnoodopvang in
De Lindenhoeve. Ook kunnen belangstellenden zich daar aanmelden voor de digitale nieuwsbrief die
hierover regelmatig verschijnt