Uitreiking Oranjewimpel aan Oranjevereniging ’s-Gravendeel

Op dinsdag 8 november reikte burgemeester Aptroot in het gemeentehuis van Maasdam de
Oranjewimpel uit aan de Oranjevereniging ’s-Gravendeel. De Oranjewimpel is een koninklijke
onderscheiding die wordt toegekend aan Oranjeverenigingen die 50 jaar of langer bestaan, als
blijk van waardering voor hun inzet. Oranjevereniging ’s-Gravendeel viert dit jaar haar 100-jarig
jubileum. Burgemeester Aptroot feliciteerde de vereniging namens het gemeentebestuur van
harte met deze mijlpaal en met de koninklijke onderscheiding.
Oranjevereniging ’s-Gravendeel is de eerste Oranjevereniging in gemeente Hoeksche Waard die de
Oranjewimpel heeft ontvangen. De vereniging kijkt terug op een rijke geschiedenis. Burgemeester
Aptroot sprak zijn trots uit: “Vanaf dat eerste moment in 1922 is de Oranjevereniging een
verbindende factor geweest in het dorp. Nu, 100 jaar later doet Oranjevereniging ‘s-Gravendeel nog
altijd alles samen, met de andere verenigingen, ondernemers en inwoners. Juist daar zit de kracht om
het zo lang vol te houden: lokale verbondenheid.”

Enthousiaste vrijwilligers, professioneel en eigentijds

Ook waren er grote complimenten voor de inzet van de vele enthousiaste vrijwilligers en de
professionele manier waarop de Oranjevereniging al een eeuw lang festiviteiten voor jong en oud
organiseert. Oranjevereniging ’s-Gravendeel is met haar tijd meegegaan en staat nog altijd midden in
de samenleving. Zelfs toen door de coronabeperkingen Koningsdag en de 4-meiherdenking op een
andere manier moesten worden ingevuld, liet de vereniging zien zeer vindingrijk te zijn.
Speciaal voor het jubileumjaar is een uniek fotoboek uitgegeven, vol met prachtige plaatjes van leden
van de Oranjevereniging, familiekiekjes van inwoners en foto’s van officiële fotografen. ‘100 jaar
Oranjevereniging ’s-Gravendeel’ roept herinneringen op aan vervlogen tijden. In het boek is
bijvoorbeeld een oud programmaboekje van de eerste viering van Koninginnedag na de Tweede
Wereldoorlog opgenomen. Meer informatie is te vinden op de website
www.oranjeverenigingsgravendeel.nl/.

Koninklijke onderscheiding

Ter gelegenheid van het gouden huwelijksjubileum van Prinses Juliana en Prins Bernhard in 1987
heeft Koningin Beatrix besloten een Oranjewimpel toe te kennen aan Oranjeverenigingen die
minimaal 50 jaar bestaan (en daarna oplopend met 25 jaar).