Kwijtschelding waterschapslasten verruimd

Water Natuurlijk vindt een eerlijke verdeling van de lasten belangrijk. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid hoort daar bij. Een verruiming van dit beleid is nu mogelijk. Schriftelijke vragen van Water Natuurlijk brengen meer duidelijkheid over de koers van het waterschap Hollandse Delta. Een lichtpuntje voor mensen die het financieel moeilijk hebben wellicht.

Kwijtschelding

Kwijtschelding van belastingen is cruciaal voor mensen die moeite hebben om rond te komen. De groep die dat betreft wordt steeds groter met de torenhoge energieprijzen en de daaraan gekoppelde inflatie. Binnen het waterschap Hollandse Delta is het niet vanzelfsprekend om daar wat aan te doen. Niet zo lang geleden lag er zelfs een voorstel om de kwijtschelding voor een groot deel af te schaffen. Met succes verzetten Water Natuurlijk en enkele andere partijen zich hiertegen.

De kwijtscheldingsregeling bleef overeind en nu is er een mogelijkheid tot verruiming. De regeling van het rijk die dit mogelijk maakt is vorige maand vastgesteld. De vermogensnorm waarbij belastingbetalers hun recht op kwijtschelding verspelen kan maximaal met 2000 euro verhoogd worden voor echtgenoten en mensen die samenwonen. Voor alleenstaanden geldt een percentage van 75 %. Het is aan het bestuur van het waterschap om te besluiten of die verruiming wel of niet wordt ingevoerd voor de waterschapslasten.

Schriftelijke vragen

Water Natuurlijk stelde hierover schriftelijke vragen aan het College van Dijkgraaf en Heemraden en wil dat snel stappen ondernomen worden om de verruiming door te voeren. Veel huishoudens staat het water aan de lippen en we moeten de kans om hier wat aan te doen niet voorbij laten gaan, aldus fractievoorzitter Anne Mollema.

Deze week kwam er een antwoord van de verantwoordelijk heemraad. Er wordt gewerkt aan een voorstel. Binnen een maand komt er duidelijkheid over de koers van ons waterschap. Water Natuurlijk zit op het vinkentouw