Rijkswaterstaat start met reparatie schade Haringvlietbrug

Rijkswaterstaat is op vrijdag 9 september gestart met het herstellen van de schade die tijdens een inspectie is geconstateerd aan de onderkant van de brug. Het gaat om afgebroken bouten in schoorverbindingen van de vaste brug. Een schoor is een schuine steunbalk, die het overhangende gedeelte van de brug ondersteunt. Inmiddels zijn alle 250 schuine steunbalken onder de brug nagelopen en hebben ze alle bouten geïnspecteerd.

Aan de oostzijde (parallelbaan) zijn 6 gebroken bouten geconstateerd. Aan de westzijde van de brug (richting Antwerpen) zijn 2 bouten afgebroken. De overige bouten waarmeede steunbalken bevestigd zijn aan de brug, vertonen vermoeiingsverschijnselen. Om de brug veilig te kunnen blijven gebruiken, vervangt Rijkswaterstaat bij elke schoorverbinding onder de brug (beide zijden) 10 bouten. In totaal komt dit neer op het vervangen van 2500 bouten.

Gevolgen weg- en scheepvaartverkeer

De situatie onder de parallelbaan is aanleiding geweest om deze vanaf 2 september jl. af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Er wordt geen hinder voor het wegverkeer op de hoofdrijbanen verwacht. Mogelijk is er wel sprake van hinder voor scheepvaart onder het vaste deel van de brug. De scheepvaart wordt hier via de gebruikelijke kanalen over geïnformeerd. De parallelbaan blijft als gevolg van de reparatiewerkzaamheden voorlopig nog gesloten. Voetgangers en (brom)fietsers en brommobielen kunnen wel over de parallelbaan. Landbouwverkeer kan op gezette tijden bij uitzondering via de hoofdrijbaan over de brug te rijden onder begeleiding van weginspecteurs van Rijkswaterstaat. Normaal gesproken is langzaam verkeer verboden op de snelweg.

Planning en uitvoering werkzaamheden

Ze vervangen de bouten zo snel als mogelijk. Om meer schade aan de brug te voorkomen moet dit op korte termijn uitgevoerd. Naar verwachting zijn de bouten van alle steunbalken onder de hoofdrijbaan richting Antwerpen en de zes afgebroken bouten onder de parallelbaan uiterlijk 23 september vervangen. Mocht dit uitlopen, dan kan dit aanleiding zijn om toch ook verkeersmaatregelen voor de hoofdrijbaan richting Antwerpen te treffen. Het vervangen van alle andere bouten onder de parallelbaan duurt waarschijnlijk nog iets langer. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden verwachten ze hier meer inzicht in te krijgen. De reparatie gebeurt met hijskranen vanaf een ponton in het water.

Renovatie

Het beweegbare deel van de Haringvlietbrug wordt in 2023 gerenoveerd. Het vaste deel van de Haringvlietbrug moet ook worden vernieuwd en staat op de nominatie voor toekomstige renovatie.