‘Niemand in Hoeksche Waard mag door
het ijs zakken deze winter’

Unaniem heeft de gemeenteraad van Hoeksche Waard het college van B en W in een
motie opdracht gegeven inwoners de komende maanden te helpen bij het opvangen van
de enorm oplopende energiekosten en de stijgende inflatie.
De motie was ingediend door de fracties van de PvdA, GroenLinks en Constructief
Hoeksche Waard. Mark de Koning (PvdA): ,,Deze motie heeft weinig uitleg nodig. Het is
het gesprek van de dag tussen werkende mensen, mensen met een uitkering, jongeren. De
vraag die hen bezig houdt is: Hoe kunnen we het redden, deze winter?’’
Er is een morele verplichting om naast de inwoners te staan, vinden de indieners van de
motie. ,,Er komt weliswaar een pakket van het rijk, maar er is meer nodig’’, constateert
De Koning. ,,Veel regelingen, lokaal en landelijk, blijven onbenut., Er moet in de
communicatie een tandje bij.’’
Wethouder Paul Boogaard (CDA) kon zich prima vinden in de oproep van de
gemeenteraad om de financiële moeilijkheden van inwoners ‘laagdrempelig, proactief,
transparant en met maatwerk’ te lijf te gaan. Ook moet er volgens hem meer aandacht
worden besteed aan de communicatie.
De motie spreekt van een ‘loket eerste hulp’. Volgens PvdA-fractievoorzitter De Koning
staat dat voor een ‘actief communicerende en uitnodigende overheid’. ,,Niet alleen de
lagere inkomens, ook de middeninkomens worden bedreigd in hun bestaanszekerheid.
Velen van hen kunnen hun boodschappen en de hoge energiekosten niet meer betalen. Er
zijn nu al veel schrijnende verhalen.’’
PvdA, GroenLinks en Constructief Hoeksche Waard kregen met hun motie en gloedvolle
inbreng de overige fracties unaniem mee in het voornemen ‘in de gemeente Hoeksche
Waard niemand door het ijs te laten zakken deze winter’. De Koning: ,,Wat mijn fractie
betreft is dit een goed begin van een beter armoedebeleid en verbetering van de
schuldhulpverlening.’’
Ook uitwonende jongeren en uitwonende studenten moet gebruik kunnen maken van de
regeling voor de energietoeslag, stelt de motie. ,,Dat doen steeds meer gemeenten’’,
vertelt De Koning, ,,en ook ons college moet daar van de raad nu mee aan de slag. De
gemeente moet de kloof die de inwoners ervaren te lijf gaan door schaamte weg te
nemen en de drempels weg te nemen.’’