Duurzaam ventilatiegebouw Sluisjesdijk geopend

Het slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk, onderdeel van waterschap Hollandse Delta, heeft een ware metamorfose ondergaan. Het waterschap transformeerde het ventilatiegebouw tot een moderne kantoorruimte annex vergaderlocatie met behoud van de oorspronkelijk functie. Joke Geldhof, heemraad Waterketen en Duurzaamheid, die het gebouw op 19 september officieel opende, noemde de verbouwing een prestatie van formaat die perfect past binnen de duurzaamheidsambities van waterschap Hollandse Delta.

Ruimtewinst

Omdat goede kantoorvoorzieningen op Sluisjesdijk ontbraken en ruimte op de locatie zeer schaars is, besloot het waterschap in het bestaande ventilatiegebouw twee verdiepingen te realiseren. De ventilatiefunctie bleef behouden terwijl de loze ruimtes werd getransformeerd tot controlekamer, loket, kantoor, vergaderruimtes, kantine, kleedkamer, douches en sanitaire ruimtes.

Duurzaam en circulair

Niet alleen de ruimte is duurzaam hergebruikt. Ook voor de gevelbekleding, isolatie, dak en plafonds heeft het waterschap duurzame en onderhoudsarme materialen gebruikt. Daarnaast zijn er warmtepompen geplaatst die voor verwarming en verkoeling zorgen en liggen er op het dak zonnepanelen en een sedum dakbedekking. Voor de inrichting is gekozen voor zogeheten refurbished kantoormeubelen.

Afvalwater

Waterschap Hollandse Delta zorgt voor de zuivering van afvalwater van inwoners en bedrijven in Zuid-Holland Zuid. Via rioleringen stroomt het afvalwater naar de twintig zuiveringsinstallaties van Hollandse Delta. Daar wordt het water gezuiverd waarna het in rivieren wordt geloosd. Sluisjesdijk zorgt voor de verwerking van het slib wat bij het zuiveringsproces vrij komt. Daarbij komt biogas vrij dat door Sluisjesdijk en de zuiveringsinstallatie Dokhaven gebruikt wordt.