Kaalslag door iepziekte in sommige dorpen

Na vijf jaar van doorlopende ‘aanslagen’ op het iepenbestand begint in sommige dorpen nu goed zichtbaar te worden hoe ingrijpend de iepziekte heeft toegeslagen. In ‘s-Gravendeel is dat het duidelijkst zichtbaar in Hendrik Hamerstraat en v. Groningenstraat.

In deze beide straten zijn deze zomer opnieuw zieke iepen gekapt. Recent nog vier in de v. Groningenstraat en eerder gingen al zes bomen om in de Hendrik Hamerstraat. In de v. Groningenstraat werd meteen aan het begin van de zomer ook al een iep gekapt die particulier eigendom was. Wat overblijft van de vorige week gekapte iepen zijn de stompen. Stille getuigen van een vijfde opeenvolgende jaar met gemiddeld tien bomen, die in deze beide straten verwijderd moesten worden. De iepziekte is namelijk helaas niet te genezen en hoewel sommige bomen het wat langer volhouden dan anderen, zullen ze uiteindelijk allemaal doodgaan. Sommige zelfs al vijf, zes weken na besmetting. Voor de Hendrik Hamerstraat betekende de kap van weer zes, circa 55 jaar oude, Hollandse iepen dat nu maar liefst 3/4 van alle bomen, die begin jaren zeventig zijn geplant zijn verdwenen. Van wat ooit bijna een hele ‘iepenlaan’ was is dus niet veel meer over.

Opvolgers

Het is moeilijk te zeggen waarom het de afgelopen jaren zo snel bergafwaarts is gegaan met de Hollandse iepen in de bebouwde omgeving. Bomenwerkgroep Fraxinus Excelsior vreest dat het mede komt doordat na 2012 geen oude (vooroorlogse) iepen op dijken nog preventieve injecties kregen. De eerste twee jaren leverde dat geen probleem op, maar na 2015 vielen op de dijken steeds meer slachtoffers. En helaas bleven ondanks tips van de regionale ‘iepenwacht’, die tussen 2014 en 2018 actief was sommige zieke en dode bomen lang staan. Soms langer dan een jaar. Hierdoor bleven het besmettingshaarden. Het aantal vooroorlogse iepen op dijken is sinds 2015 gedaald van meer dan zeventig naar slechts twintig nu. Gelukkig blijken meer resistente soorten het goed te doen, dus de iep als soort zal niet verdwijnen. De oude Hollandse iepen zullen uiteindelijk wel als boomsoort alleen nog op foto’s en in boeken opduiken. Zieke iepen gezien? Meld het snel bij de gemeente