Werkzaamheden nieuwbouwlocatie De Buitenwaard

In de week van 13 juni (week 24) vinden er werkzaamheden plaats voor de nieuwbouwlocatie De Buitenwaard aan de Tienvoet in Heinenoord. Er vindt een ontkoppeling van een rioolleiding plaats. Dit heeft geen gevolgen voor huishoudelijk gebruik van tapwater of sanitair van omwonenden. Omdat het 2 achtereenvolgende dagen niet mag regenen voor de ontkoppeling, kan er geen exacte datum genoemd worden voor deze werkzaamheden. Om zo min mogelijk overlast te veroorzaken, worden de werkzaamheden in 1 keer afgerond tussen 6.00 uur en 2.00 de volgende ochtend. Concreet betekent dit dat 2 tractoren met giertanken ingezet worden om het gemaal op het veldje van de Marijkestraat leeg te pompen. Dit veroorzaakt enige geluidsoverlast voor de omgeving.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met Novaform door een e-mail te sturen naar info@novaform.nl