Gemeente bereidt opvanglocatie Oekraïense vluchtelingen in Strijen voor

Gemeente Hoeksche Waard treft voorbereidingen voor de tijdelijke opvang van Oekraïense
vluchtelingen in het vroegere gemeentehuis van Strijen.De verwachting is dat daar na de
zomer mensen worden opgevangen.
Sinds eind maart vangt de gemeente ongeveer 125 Oekraïense vluchtelingen op in het vroegere
gemeentehuis in Piershil. Die opvang loopt goed en de ervaringen van zowel de tijdelijke bewoners als
de inwoners van Piershil zijn vooral positief. Door het voortduren van de oorlog in Oekraïne is de
verwachting dat meer opvangplekken nodig zijn. Het kabinet heeft aan de gemeenten gevraagd te
kijken of er meer opvangplekken te vinden zijn.

Vroegere gemeentehuis Strijen

Gemeente Hoeksche Waard heeft voor verschillende locaties onderzocht of ze geschikt te maken zijn
voor opvang. De voorkeur gaat uit naar een opvanglocatie waar mensen voor wat langere tijd kunnen
blijven, dus geen noodopvang in de vorm van de ‘veldbedjes in de sporthal’. Het vroegere
gemeentehuis in Strijen is op vrij korte termijn geschikt te maken voor de tijdelijke opvang van
ongeveer 125 vluchtelingen.

Voorbereidingen

Het vroegere gemeentehuis wordt op dit moment gebruikt vanuit leegstandsbeheer, dat is een antikraak vorm van gebruik. De gebruikers hebben een overeenkomst met daarin zoals gebruikelijk bij
leegstandsbeheer, een vrij korte opzegtermijn. Deze overeenkomsten zijn volgens de vastgelegde
afspraken opgezegd. Daarnaast moeten enkele technische aanpassingen en verbouwingen aan het
pand worden gedaan om het geschikt te maken voor opvang.
Samen met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) en BRES Accommodaties, wordt hard aan
gewerkt om alles zo snel mogelijk in gereedheid te brengen. VRZHZ coördineert de toestroom van
vluchtelingen naar de verschillende locaties en bepaalt wie waar wordt opgevangen. Op dit moment is
de verwachting dat het vroegere gemeentehuis in Strijen eind september klaar kan zijn voor de
opvang van de eerste groep vluchtelingen. Ook over de verblijfsduur van de vluchtelingen is niets met
zekerheid te zeggen. Veel hangt af van de ontwikkelingen in Oekraïne zelf.


Meer informatie

Op dit moment is nog niet alles over de inrichting en ingebruikname van het voormalige
gemeentehuis als opvanglocatie bekend. Bedrijven in de omgeving van het voormalige gemeentehuis
en inwoners van Strijen informeert de gemeente binnenkort per brief over de voorbereidingen voor
de tijdelijke opvang van vluchtelingen in het voormalige gemeentehuis.
Op de website www.gemeentehw.nl/oekraine is meer te lezen over de actuele stand van zaken over
de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de Hoeksche Waard.


Digitale nieuwsbrief

Ook verstuurt de gemeente een digitale nieuwsbrief met allerlei informatie over de opvang van
vluchtelingen uit de Oekraïne in de Hoeksche Waard. Via dewebsite kunnen belangstellenden zich
aanmelden voor deze nieuwsbrief Oekraïne: www.gemeentehw.nl/nieuwsbrieven.