Hoeksch Lyceum nu ook officieel Olympiadeschool

Het Hoeksch Lyceum mag zich officieel Olympiadeschool noemen. Dit keurmerk wordt uitgereikt door SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) aan scholen die in het kader van talentontwikkeling veel waarde hechten aan het bevorderen van deelname aan olympiades. Olympiades zijn landelijke wedstrijden om in een bepaald vak (wiskunde, biologie, natuurkunde, aardrijkskunde, scheikunde) de beste Nederlandse scholier te selecteren. De (meeste) voorrondes worden op school afgenomen en de landelijke beste tien tot twintig leerlingen gaan naar de nationale finale op een Nederlandse universiteit. Uiteindelijk worden de meest getalenteerde scholieren uitgezonden naar de internationale olympiades.…

Lees verder