Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van de bezoerkers van onze website en app, en dragen er zorg voor dat de persoonljike informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van alle persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen zoals gesteld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring laten wij weten welke gegevens wij onder andere verzamelen, voor welke doeleinden en wat uw rechten zijn. Mocht u na het lezen van onze privacyverklaring en het cookiebeleid nog vragen hebben, neem dan contact met ons op.

Wie is de gegevensverantwoordelijk

Stichting Omroep Hoeksche Waard
Schouteneinde 20-22
3297 AT Puttershoek

Welke gegevens worden bewaard

Wanneer u een formulier op onze website invult of ons een email verstuurd, worden de door u ingevulde gegevens per e-mail aan ons verzonden. Bij het verwerken van uw gegevens houden wij ons aan de eisen zoals gesteld in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Er is dan ook altijd een juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw gegevens worden niet gebruikt voor marketing.