Eerste inzicht in de gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers

Onlangs vroeg gemeente Hoeksche Waard haar ondernemers om een enquête in te vullen. Op deze manier wilde de gemeente inzicht krijgen op de impact van de coronacrisis op de Hoeksche Waardse ondernemers. Inmiddels zijn de resultaten bekend. Deze zijn samengevat in het rapport ‘Meting impact coronavirus op ondernemers in Hoeksche Waard‘. De enquête is ingevuld door 436 ondernemers De respondenten zijn werkzaam in diverse sectoren. 42% van hen is zzp’er. Ondernemers konden een online vragenlijst invullen via een openbare link die gedeeld is via diverse kanalen. De peiling stond online…

Lees verder

Extra noodsteun voor Hoeksche Waardse ondernemers

Gemeente Hoeksche Waard gaat lokale ondernemers extra ondersteunen. Dat stelt het college van b en w voor. Door de corona-crisis hebben veel ondernemers het erg moeilijk. Klanten blijven weg, de export in ingezakt en veel bedrijven draaien vanwege de gezondheidsvoorschriften op halve kracht. Om te voorkomen dat de lokale economie onherstelbaar beschadigt lanceert de gemeente een actieplan om de ondernemers te helpen. Wethouder Boogaard (Economie): “Voor onze inwoners is het van enorm belang dat er winkels, een cafeetje en bedrijven zijn in en om de dorpen. Dat maakt de Hoeksche…

Lees verder

Vanaf half juni nieuwe regeling TVL (opvolger van TOGS)

De € 4.000 regeling (TOGS) wordt opgevolgd door een nieuwe regeling TVL. De Tegemoetkoming Vast Lasten MKB (TVL) is vanaf half juni de opvolger van de TOGS en is voor MKB-bedrijven die structureel meer dan 30% omzetverlies lijden door de coronacrisis. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen tot € 20.000  tegemoetkoming per 3 maanden krijgen om vaste lasten (excl. loonkosten) op te blijven brengen. Bedrijven in sectoren die in aanmerking komen voor de TOGS kunnen straks van de TVL gebruikmaken. De TVL wordt uitgevoerd door RVO. Aanvragen kan naar…

Lees verder

Wat zijn de nieuwe regelingen per juni (noodpakket 2)?

Op 1 juni gaat het tweede noodsteunpakket voor ondernemers in. Het nieuwe pakket bestaat uit aanpassingen op bestaande regelingen en 1 nieuwe regeling. Het pakket sluit beter aan bij wat ondernemers de komende maanden nodig hebben. Zo komt er een tegemoetkoming voor vaste lasten van maximaal € 20.000  voor MKB-bedrijven die aanzienlijk omzetverlies leiden door de coronacrisis. De NOW en de Tozo worden in aangepaste vorm verlengd. De ontslagboete verdwijnt.

Lees verder

Museum Hoeksche Waard vanaf 3 juni weer open

Museum Hoeksche Waard

| 3 juni | Het museum is heel blij dat ze de deuren van de Herenboerderij Oost-Leeuwenstein weer kunnen openen voor het publiek. Hierbij staan gastvrijheid en een veilig bezoek voorop. Uiteraard houden zij zich aan de richtlijnen van de overheid en de Museumvereniging. U vindt bij hen een aangepaste route, passende hygiëne en aandacht voor de 1,5 meter afstand. Bezoek aan het museum is alleen mogelijk door vooraf een datum en een tijdslot (starttijd) te reserveren op de aanmeldpagina, www.museumhw.nl Tot 1 september is ’t Hof van Assendelft gesloten. Een huwelijksvoltrekking…

Lees verder

Steunpakket voor zelfstandig ondernemers verlengd

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt een vervolg. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei afloopt, wordt met drie maanden verlengd tot eind augustus. Als u nu gebruik maakt van Tozo uitkering levensonderhoud kunt u, als u aan de voorwaarden van de vervolgregeling voldoet uw Tozo-uitkering verlengen. Ook zelfstandigen die nog geen gebruik hebben gemaakt van Tozo kunnen ondersteuning aanvragen als zij aan de voorwaarden voldoen. Tozo 2 kunt u vanaf 1 juni tot met 31 augustus aanvragen bij uw woongemeente. De startdatum van de aanvraagmogelijkheid kan per gemeente…

Lees verder

Corona-aanpak: de volgende stap

Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juni kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen: ‘alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’. Lees de informatie over de stappen na 1 juni in eenvoudige taal. Voor iedereen blijft gelden: Was vaak uw handen. Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg. Schud geen handen. Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. 70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid zijn extra…

Lees verder

Tijdelijk meer ruimte voor terrassen

terras

Horecaondernemers krijgen tijdelijk meer ruimte voor hun terrassen. Vanaf 1 juni worden(mogelijk)de maatregelen voorde horecagelegenheden versoepeld. Ook de terrassen mogen dan (waarschijnlijk) weer open, mits iedereen aan tafel zit en er anderhalve meter afstand wordt gehouden. Om aan die anderhalvemeter-eis te voldoen, is ruimte nodig. Niet alle horecagelegenheden hebben die ruimte op dit moment. De gemeente biedt de horecaondernemers dan ook de mogelijkheid om hun terrassen tijdelijk uit te breiden. Ook ondernemers die nog geen terras hebben, kunnen een tijdelijk terras aanvragen. De tijdelijke terrassen moeten aan een aantal voorwaarden…

Lees verder

Veel gestelde vragen coronamaatregelen onderwijs en opvang

school

Vanaf 15 maart waren scholen en kinderopvang gesloten vanwege de aanpak van het coronavirus. Alleen voor kinderen waarvan de ouders werken in cruciale beroepsgroepen en voor kinderen in kwetsbare (thuis)situaties was noodopvang beschikbaar op school of bij de kinderopvang. Vanaf 11 mei zijn de basisscholen weer gedeeltelijk open. Ook de buitenschoolse opvang (BSO) is weer gedeeltelijk open en volgt daarbij het ritme van de school. De dagopvang en peuteropvang zijn volledig open. Het is logisch dat ouders vragen hebben nu alles langzaam weer opstart. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: Is het…

Lees verder

Sportaanbieders niet-contactsporten mogen weer volwassenen toelaten

Het kabinet heeft aangegeven dat volwassenen – onder voorwaarden – vanaf 11 mei weer mogen trainen op de buitensportaccommodaties en in de openbare ruimte. Dit geldt alleen voor niet-contactsporten. Gemeente Hoeksche Waard stuurde de verenigingen maandag 11 mei een brief. Hierin staan de voorwaarden beschreven waaronder zij de activiteiten weer kunnen opstarten. Een van de belangrijkste voorwaarden is dat een sportaanbieder de start van activiteiten meldt via Hoeksche Waard Actief. In een plan van aanpak moet de vereniging laten zien hoe zij dat op een veilige manier gaat doen. Combinatiefunctionarissen…

Lees verder