PvdA en GroenLinks Hoeksche Waard kritisch over bouwen voor Rotterdam en Dordrecht

De fracties van GroenLinks en PvdA zijn bezorgd over het voornemen van waarnemend burgemeester Charlie Aptroot om in Den Haag te gaan lobbyen voor meer grootschalige woningbouw in de Hoeksche Waard dan de provincie toestaat. Hij zou dit samen met de burgemeesters Aboutaleb en Kolff willen doen om Rotterdam en Dordrecht te helpen met hun verstedelijkingsopgave. Afgelopen woensdag 16 november werd dit door de drie burgemeesters aan de gemeenteraad meegedeeld, nadat zij op verschillende plaatsen in de Hoeksche Waard op bezoek waren geweest. Een bezoek waarbij door het college met Aboutaleb en Kolff werd gesproken over wat ze als buurtgemeenten voor elkaar kunnen betekenen.

PvdA en GroenLinks zullen hierover tijdens de raadsvergadering van 22 november kritische vragen stellen. Naar hun idee kan het niet zo zijn dat de in Zoetermeer wonende waarnemend burgemeester Aptroot de Hoeksche Waard in de uitverkoop zet. Hij lijkt hiermee voorbij te gaan aan de gemeenteraad en de provincie. Het is niet aan een burgemeester om met twee collega’s te gaan regelen dat er – anders dan de gemeenteraad en provincie willen – toch grootschalig in landelijk gebied wordt gebouwd dat daarvoor niet is aangewezen. Of zoals dit door de burgemeesters werd genoemd: ‘Meer massa wordt gemaakt dan de provincie toestaat’.

Burgemeester Aptroot staat erom bekend nog altijd goede contacten in Den Haag te hebben. Als oud VVD-kamerlid werd hij toentertijd door zijn collega’s grappend Charlie Asfalt genoemd. Zijn idee om nu met twee burgemeesters naar Den Haag te gaan als bouwlobby werd vooral enthousiast omarmd door woordvoerders van de Lokalen Hoeksche Waard en VVD. Zozeer leken zij aan de verstedelijkingsopgave van Rotterdam te willen bijdragen dat burgemeester Kolff, hier opgegroeid in de Hoeksche Waard, de fractie van de VVD erop wees dat hij had begrepen dat de inwoners het open landschap en natuur toch koesteren.

De fracties van PvdA en GroenLinks zien deze ontwikkeling met stijgende verbazing aan. Dat het eiland een Nationaal Landschap is, lijkt burgemeester Aptroot vergeten. Bovendien gaat hij nu voorbij aan de Omgevingsvisie die met inwoners tot stand is gekomen. Uit bezorgdheid dat de Hoeksche Waard straks een tweede Barendrecht wordt, grijpen de fracties daarom de actualiteitenronde van de raadsvergadering aan om helderheid te krijgen.

Zo willen GroenLinks en PvdA graag weten hoe vergevorderd de plannen voor de bouwlobby van de burgemeesters zijn. Wil het college hierbij op de stoel van de raad en de provincie gaan zitten? Ook zijn de fracties benieuwd in hoeverre het college Rotterdam en Dordrecht wil helpen bij hun verstedelijkingsopgave. Welke toezeggingen zijn daarover afgelopen woensdag aan de twee burgemeesters gedaan? Heeft Aptroot mogelijk al in Den Haag over woningbouw en wegenbouw in de Hoeksche Waard gesproken? Vanavond hopen PvdA en

GroenLinks hierover meer antwoorden voor de inwoners te krijgen, om zich daarna te beraden op verdere acties.