College zet gemeenteraad buitenspel bij bouw villa in natuur of polderlandschap

In Den Haag maken ze zich steeds meer zorgen over de maatschappelijke gevolgen als de Omgevingswet 1 januari 2023 wordt ingevoerd. Na vele deskundigen waarschuwt nu ook het ict-adviescollege van de overheid hiervoor. Door ict-problemen bestaat de kans dat deze enorme wetswijzigingsoperatie wederom wordt uitgesteld. Het college in de Hoeksche Waard houdt echter vertrouwen in de Omgevingswet, zo bleek tijdens de raadsvergadering van 11 oktober. De amendementen en motie vanuit de oppositie, om te voorkomen dat inwoners, het landschap en de natuur straks de dupe zijn van de omstreden wet, werden ontraden.

Zo krijgt de raad met de nieuwe wet geen adviesrecht over bouwplannen voor één of twee woningen in natuurgebied of open polderlandschap. Mireille Louwerens van BurgerBelangen, Tania Heimans van GroenLinks en Jan Robbemond van PvdA kwamen daarom met een amendement waarmee geregeld wordt dat de raad hier wel zeggenschap over krijgt. ‘Als hoogste bestuursorgaan van de gemeente besluit de raad waar wel en niet gebouwd mag worden in de Hoeksche Waard. Wanneer daarvan wordt afgeweken in open polderlandschap of natuurgebied kan dit zelfs met één woning al grote gevolgen hebben voor ons Nationaal Landschap, de unieke natuur en de leefomgeving van omwonenden,’ betogen deze fracties. Daarom vinden zij dat de raad niet buitenspel gezet mag worden als daar ondanks die afspraken toch wordt gebouwd.

Het amendement haalde het ondanks steun van de gehele oppositie niet. BurgerBelangen, GroenLinks en PvdA vrezen nu dat er straks veel meer villa’s en landhuizen in natuurgebieden en open polderlandschap worden gebouwd. Tenzij de Omgevingswet er niet komt. Over uitstel of zelfs afstel wordt binnenkort in Den Haag besloten.

Voor inwoners met smalle beurs die mogelijk benadeeld worden door gemeentelijke plannen na invoering van de Omgevingswet was er tijdens de raadsvergadering een lichtpuntje. Het college wil het bedrag voor aanvraag van nadeelcompensatie voor iedereen van 300 naar 500 euro verhogen. Een ander amendement van Louwerens (BB), Heimans (GL) en Robbemond (PvdA) moest dit voorkomen en het voor inkomens tot 130 procent van de bijstandsnorm naar 100 euro verlagen. Ook dit ontraadde wethouder Van der Wulp. Na enig overleg kon de coalitie wel instemmen met de drempelverlaging voor de lagere inkomens