Uitbreiding aanbod peuteropvang en voorschoolse educatie per 1 augustus

Gemeente Hoeksche Waard vindt het belangrijk dat kinderen gezond en veilig opgroeien en net als leeftijdsgenootjes een goede start kunnen maken op de basisschool. Daarom biedt de gemeente voor kinderen met een taalachterstand of andere achterstanden in de ontwikkeling gratis extra dagdelen peuteropvang of kinderopvang aan, dit wordt voorschoolse educatie genoemd. Hierin is extra aandacht voor taal, motoriek en sociaal emotionele ontwikkeling. Per augustus wordt dit aanbod uitgebreid. Het extra aanbod volgt op een besluit van de regering. Die besloot eind vorig jaar dat het aanbod van voorschoolse educatie per…

Lees verder