Grote opgaven Zuid-Hollands groen voor nieuwe provinciebestuur

In de vandaag gepubliceerde Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving beschrijft de provincie Zuid-Holland voorstellen en maatregelen die bijdragen aan een leefbaar, mooi en soortenrijk Zuid-Holland. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Het Zuid-Hollands Landschap en IVN Natuureducatie zijn blij dat de provincie werk wil maken van het beschermen en versterken van populaties van kwetsbare soorten, het bevorderen van burgerparticipatie en vrijwilligersondersteuning, het verduurzamen van de landbouw en het realiseren van meer groen in deze drukke leefomgeving. De natuurorganisaties onderschrijven dat de provincie voor grote opgaven staat die de komende jaren om…

Lees verder

SP en D66 willen vervoer over water intensiveren

SP-fractievoorzitter Lies van Aelst zet zich al jaren in voor meer personen- en vrachtvervoer over water. Onder de titel Waar water is, is een weg, schreef ze al in 2010 een rapport over de grote kansen voor deze vervoersvorm in het waterrijke Zuid-Holland. In de Hoeksche Waard vindt men bij D66 medestanders. We spraken met Lies van Aelst en D66-er Maurice Pahladsingh. Foto: Tristan Hoogendoorn

Lees verder

SP presenteert kandidatenlijst verkiezingen Provinciale Staten 2019

Op woensdag 20 maart 2019 zijn er weer verkiezingen voor Provinciale Staten. De dertigjare Lies van Aelst uit Gorinchem voert de SP-lijst aan. Ze is vol vertrouwen:  ‘Er staat een topteam naast me. Samen kunnen we Zuid-Holland een heel stuk socialer maken. Met genoeg betaalbare woningen, beter en betaalbaar OV, een schoner milieu en meer klimaatrechtvaardigheid’. De hele SP-lijst telt dertig namen, die door de zuid-Hollandse SP-leden werden gekozen tijdens de regioconferentie van de partij op 1 december in Leiden. ‘Een hele mooie mix van mannen en vrouwen van alle…

Lees verder

Jaco Kastelein beëdigd als Statenlid namens CDA

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 19 december werd Jaco Kastelein beëdigd tot Statenlid voor de provincie Zuid-Holland. Hij zal deze rol zeker tot aan de komende verkiezingen vervullen, maar kijkt al uit naar de volgende Statenperiode waarvoor hij kandidaat staat als nummer 6 op de CDA-kandidatenlijst. De 58-jarige melkveehouder uit Bodegraven is tot 2014 actief geweest in de gemeenteraad, waar hij zich heeft ingezet voor een eerlijke economie voor boeren en het MKB, voor betaalbare duurzaamheid en de directe leefbaarheid van de omgeving. “Mijn familie werkt al jaren aan duurzaamheid,…

Lees verder

OV over water slimmer, schoner en fijnmaziger

Provinciale Staten stemden vandaag in met het beleidskader voor de nieuwe aanbesteding voor het personenvervoer over water in de regio Rotterdam-Drechtsteden. Door meer diversiteit in de vloot moet het netwerk fijnmaziger worden. Vanaf 2030 moet het OV over water helemaal emissievrij zijn, oftewel nul uitstoot. Toiletten en wifi-aan boord zorgen voor nog meer comfort. SP-fractievoorzitter Lies van Aelst zet zich al jaren in voor meer personen- en vrachtvervoer over water. Onder de titel ‘Waar water is, is een weg’, schreef ze in 2010 een rapport over de grote kansen voor…

Lees verder

GroenLinks blij dat RTHA niet doorgroeit

Vandaag maakte de regiobestuurders bekend dat de trauma- en politiehelikopters op Rotterdam The Hague Airport blijven. Het vliegveld zelf wilde die helikopters kwijt om ruimte te maken voor groei van commerciële luchtvaart. Uit onderzoek voor de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport (BRR) bleek dat uitplaatsing alleen maar negatieve gevolgen heeft.   Geen helihaven in Delft Berend Potjer (GroenLinks): “Wij zijn blij dat het gezonde verstand heeft gezegevierd en de uitplaatsing naar Delft van de baan is. Door het traumacentrum niet te verplaatsen kan het traumacentrum goed blijven functioneren bij…

Lees verder

Carla van Viegen opnieuw lijsttrekker Partij voor de Dieren Zuid-Holland

De Partij voor de Dieren doet op 20 maart 2019 in Zuid-Holland opnieuw mee aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Tijdens het partijcongres op 9 december is zittend fractievoorzitter in Provinciale Staten Carla van Viegen herkozen tot lijsttrekker van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland. De Partij voor de Dieren vindt de provinciale politiek erg belangrijk. Vooral vanwege de bestuurlijke verantwoordelijkheid die bij de Provinciale Staten ligt op het gebied van dierenwelzijn, natuur en milieu. De beleidsterreinen waar de Partij voor de Dieren zich wil laten gelden zijn…

Lees verder