Beschermd Wonen

In het kader van Beschermd Wonen is er op de Zuid-Hollandse eilanden een samenwerkingsverband opgetuigd om de daarvoor in aanmerking komende mede eilandbewoners dichterbij en zo gewoon mogelijk te laten wonen. In 2015 is er een rapport uitgekomen waarin stond dat decentralisatie de voorkeur verdient boven de tot dan gangbare manier van werken en dit samenwerkingsverband en de daarbij samenhangende aanbesteding is het gevolg hiervan. We spraken met wethouder Blaak.

Lees verder

Politiek HW: Werner de Jong (Constructief HW)

“Het verrommelt in de gemeente”. Werner is zoals altijd zeer betrokken bij de gebeurtenissen in de gemeente en hij ziet met lede ogen dat het verrommelt in de gemeente en dat het helemaal niet zo goed gaat als iedereen denkt. De communicatie verloopt stroef, het stellen van mondelinge vragen is een doodzonde en er is een perspectiefnota waarin geen enkel perspectief geboden wordt. Er mist nog steeds een Masterplan, een soort van overkoepelende visie. Kortom er is nog genoeg te doen.

Lees verder

Het netwerkpartnerplan

Ondernemingsvereniging Hoeksche Waard heeft recent een samenwerking opgestart met de BIZ de Hoogerwerf. De gemeente Hoeksche Waard ziet de OHW als belangenbehartiger van ondernemend Hoeksche Waard. De Ondernemersvereniging wil die regionale lobby graag voeren, bij voorkeur met steun van een zo groot mogelijke achterban. Ook andere actieve BIZ-en worden/zijn uitgenodigd om een netwerkpartnerplan aan te gaan. In een netwerkpartnerplan behouden beide verenigingen hun zelfstandigheid en identiteit

Lees verder

Museumtoer met een bus

Na bijna een half jaar dicht te zijn geweest, mogen de musea sinds zaterdag 5 juni hun deuren weer openen. Om dit te vieren organiseert gemeente Hoeksche Waard samen met de musea in de Hoeksche Waard op zaterdag 19 en zaterdag 26 juni een museumtour. De gemeente verzorgt het vervoer. Op deze dagen kan jong en oud gratis met een bus van het Streekbusmuseum alle musea in de Hoeksche Waard bezoeken. De deelnemende musea zijn: Rien Poortvliet museum, Landbouwmuseum Tiengemeten, Land van Strijen en Museum Hoeksche Waard. In de musea…

Lees verder

Waterschap spietst waterhoen

Tijdens de werkzaamheden van het Waterschap werd een sloot ‘schoongemaakt’ en daarbij werd een waterhoen gedood waardoor er nu zes waterhoenenwezen in de sloot zijn. Het waterschap stelt dat het schoonmaken gebeurt op vraag van de boeren omdat die dadelijk weer moeten gaan sproeien en daarvoor moeten de sloten schoon zijn. Marja Visscher is diep verontwaardigd en heeft een brief naar het Waterschap gestuurd. De reactie van het Waterschap kwam diezelfde middag en luidde: “De boeren willen dit en daarom doen we dat”. We spraken met haar.

Lees verder

Politiek HW: Mireille Louwerens (BurgerBelangen HW)

Tot grote vreugde van Mireille is er op 6 juli de eerste live bijeenkomst van de gemeenteraad en het college. Nog wel zonder gasten maar in elk geval wel weer met een fysieke aanwezigheid. Zij heeft dat erg gemist. Vrijdagavond was zij nog tot laat in gesprek met Piet van Leenen, over het feit dat er recent een studie is gepubliceerd over woningbouw in Nederland tot 2030 van 1 miljoen. In die studie was de Hoeksche Waard aardig in beeld. Verder hebben wij ook gesproken over de zonneweides en uiteraard…

Lees verder

Zonnepanelen langs de A-29

Constructief Hoeksche Waard stelt voor om zonnepanelen pal langs de A29 aan te leggen. De A29 ligt ideaal ten opzichte van de stand van de zon, stelt fractievoorzitter Werner de Jong van Constructief Hoeksche Waard. Met een kleine verhoging van de berm aan weerszijden van de snelweg is dit volgens hem prima en effectief te realiseren. Hij ziet legio voordelen. “Met een kleine verhoging van de berm aan weerszijden is dit prima en effectief te realiseren. Alleen automobilisten zien de zonnepanelen en zullen daar geen bezwaar tegen kunnen en willen…

Lees verder

Binnenklimaat van scholen

Scholen moeten dringend de ventilatie verbeteren voordat het winter wordt en de ramen niet meer open kunnen. Die verbeteringen zijn extra urgent nu over 2 weken de eerste middelbare scholen ook weer volledig opengaan en het aantal coronabesmettingen oploopt. Dat stellen deskundigen. Vanuit de landelijke overheid komt er geld beschikbaar (30% van de kosten) en voor de resterende 70% wordt aan een oplossing gewerkt in goed overleg tussen de scholen en de lokale overheid. Wethouder Steen geeft uitleg,

Lees verder

BurgerBelangen Hoeksche Waard is op zoek naar raadsleden.

BurgerBelangen verwacht ongeveer 8 raadsleden nodig te hebben na de verkiezingen van 2022. Er is geen functieprofiel opgesteld, er zijn geen minimumeisen waaraan voldaan moet worden. De partij stelt alleen dat de persoon representatief moet zijn voor de inwoners van de Hoeksche Waard. “Je moet durven zeggen waar je voor staat en dan vertalen wij het in een politiek bespreekpunt”. Dick Heuvelman, voorzitter, licht het toe Aanmelden kan op de website van BurgerBelangen, maar moet wel voor 15 juli gebeuren.

Lees verder

Politiek HW: Jolanda Koning (CDA)

Jolanda is raadslid namens het CDA en zij is heel blij dat er nu versoepelingen aankomen en dat er weer meer dingen mogen en kunnen. een van haar speerpunten is het stimuleren van het bewustzijn van de agrarische omgeving bij kinderen. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan subsidie voor het vervoer van kinderen naar agrarische bedrijven op het eiland. Ook is er een voorbeeld van een moestuintje bij “De Hoeksteen”. Groen en aarde zorgt voor meer rust op het schoolplein.

Lees verder