Boek over dijkdoorbraak: De vloek van Zee en Maan

Het boek “De vloek van Zee en Maan” geschreven door Ir. Jan Willem Boehmer is door bemiddeling van Piet van Noort uitgegeven. Het boekje beschrijft de oorzaak van de dijkdoorbraak. Ingenieur Boehmer heeft een theorie over de oorzaak van de dijkdoorbraak bij ’s Gravendeel. Een theorie die niet wordt erkend door o.a. Rijkswaterstaat. Piet vertelt wat de waarde is van dit boekje. Het boekje is ook opgestuurd aan Minister President Rutte, de voorzitter van de 2e Kamer en de minister van Rijkswaterstaat. Volgens Piet zo heel de wereld kennis moeten…

Lees verder

Water Natuurlijk: Dit zijn geen natuurvriendelijke oevers

Met verbazing heeft Water Natuurlijk en de fractie Natuur kennisgenomen van de aankondiging van het Waterschap Hollandse Delta over de aanleg van de oevers. Volgens het Waterschap zouden dit natuurvriendelijke oevers zijn maar dit blijkt niet het geval te zijn. Bij een natuurvriendelijke oever is het talud flauw waar ruimte is voor vissen en oeverbeplanting. Water Natuurlijk en de fractie Natuur adviseren dat voor de toekomst bij een dergelijke beslissing een degelijk advies wordt ingewonnen. Joost Kievit legt het ons duidelijk uit.

Lees verder

Digitaal fotoboek

De Historische Vereniging Oud -Beijerland heeft uit de grote fotocollectie van Joris Buijtendijk, een collectie van ruim 35.000 foto’s een selectie gemaakt en deze inmiddels helemaal gedigitaliseerd. Ook zijn bij de foto’s teksten gevonden van Koos Schipper. De foto’s en teksten zijn samengevoegd en worden uitgebracht in een digitaal fotoboek. Dit fotoboek is beschikbaar voor alle leden van de Historische Vereniging. Nieuwe leden zijn natuurlijk welkom. Alle informatie is te vinden op www.hvobl.nl. we spraken erover met Pieter-Jan in ’t Veld. foto: Tess Verhorst

Lees verder

Politiek HW: Erik Meijer (CDA)

Erik is op dit moment druk met de harmonisatie van de buitensport activiteiten. Hij doet een oproep voor sportverenigingen als ze denken dat hij, met het CDA, een steentje kan bijdragen. Erik vertelt over de zorgen welke de verenigingen hebben door de. Corona-maatregelingen. Er zijn geen inkomsten van de kantine en ook het sociale aspect van elkaar ontmoeten blijft uit. Verder blijft het CDA werken aan de zichtbaarheid, o.a. door een flessenactie. In zijn werk (bij de politie Dordrecht) heeft hij weinig last van de maatregelingen. En ook al is…

Lees verder

Constructief HW: meer aandacht voor gezondheidsrisico’s bij rookoverlast houtstookkachels.

Ieder jaar weer komen er bij de start van het stookseizoen regelmatig klachten bij de gemeente binnen over rookoverlast. Er was zelfs een inwoner die wist te vertellen dat hij zoveel rook in huis binnen kreeg, dat zijn rookmelders iedere keer afgaan en de batterijen eruit heeft moet halen. En met wie ga je dan praten als er meerdere schoorstenen om je heen zijn waar deze rook uit komt? Het is de gemeente die hier meer mee moet gaan doen. Je huis vol houtrook is schadelijker dan het meeroken van…

Lees verder

Gezondheidsrisico’s bij het gebruik van houtkachels/open haard

Open haard

De partij van Werner de Jong (Constructief Hoeksche Waard) wil een motie indienen waarbij gewezen wordt op de gezondheidsrisico’s bij het gebruik van houtkachels of open haarden. Als voorbeeld noemt hij een klacht die bij de gemeente binnen is gekomen waarbij bij de klager zelfs de rookmelder afging door het stoken van de buren. Op dit moment is er geen regelgeving omtrent het gebruik van houtkachels. Werner noemt de cijfers van o.a.het Longfonds waarbij blijkt dat het aantal slachtoffers door hout stoken enorm hoog is. Op dit moment kan de…

Lees verder

Politiek HW: burgemeester Bram van Hemmen

Bram van Hemmen. Burgemeester Hoeksche Waard

We spraken in de uitzending van NieuwsradioHW burgemeester Bram van Hemmen. Natuurlijk kijken we terug op de “intocht” van Sinterklaas vorige week waarbij de burgemeester een glansrol had. Een uitzending die erg goed bekeken is en waarmee hij erg tevreden is. Natuurlijk komen de maatregelen rond het Coronavirus aan de orde. De Hoeksche Waard heeft even op de eerste plaats gestaan in de regio wat het aantal besmettingen betreft. Met positieve testen van 25% ging de gemeente Hoeksche Waard de grote gemeentes als Rotterdam en Dordrecht voorbij. Inmiddels staat de…

Lees verder

Slimmer omgaan met de infrastructuur

Namens Burgerbelangen wilde Mireille Louwerens een motie indienen voor infranatuur. De combinatie van infrastructuur en natuur. Meer groen, na het maaien niet direct opruimen. Met de juiste beplanting zouden we 70% van de biodiversiteit aanvullen. De motie is inmiddels ingetrokken. De raad wacht de komst van de ecoloog af, deze begint in januari. Burgerbelangen houdt vinger aan de pols.

Lees verder

Raad unaniem over de winkeltijden?

Werner de Jong (Constructief Hoeksche Waard) wilde nog graag reageren op het interview met Karoline Vorthoren over de winkeltijden. Tijdens het interview werd de opmerking gemaakt dat de raad unaniem voor de winkeltijdenverordening heeft gestemd. Er werd niet uitgelegd waarom dit unaniem werd aangenomen, nadat er zo een felle discussie over plaatsvond. Hij wil het graag uitleggen. In principe had iedereen tegen willen stemmen, maar deed dat niet, omdat de HW dan onder de landelijke richtlijnen zou vallen en dan is alles op zondag gesloten. Dat is een nog slechtere…

Lees verder