Steunpakket voor zelfstandig ondernemers verlengd

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt een vervolg. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei afloopt, wordt met drie maanden verlengd tot eind augustus. Als u nu gebruik maakt van Tozo uitkering levensonderhoud kunt u, als u aan de voorwaarden van de vervolgregeling voldoet uw Tozo-uitkering verlengen. Ook zelfstandigen die nog geen gebruik hebben gemaakt van Tozo kunnen ondersteuning aanvragen als zij aan de voorwaarden voldoen. Tozo 2 kunt u vanaf 1 juni tot met 31 augustus aanvragen bij uw woongemeente. De startdatum van de aanvraagmogelijkheid kan per gemeente…

Lees verder

Corona-aanpak: de volgende stap

Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juni kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen: ‘alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’. Lees de informatie over de stappen na 1 juni in eenvoudige taal. Voor iedereen blijft gelden: Was vaak uw handen. Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg. Schud geen handen. Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. 70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid zijn extra…

Lees verder

Tijdelijk meer ruimte voor terrassen

terras

Horecaondernemers krijgen tijdelijk meer ruimte voor hun terrassen. Vanaf 1 juni worden(mogelijk)de maatregelen voorde horecagelegenheden versoepeld. Ook de terrassen mogen dan (waarschijnlijk) weer open, mits iedereen aan tafel zit en er anderhalve meter afstand wordt gehouden. Om aan die anderhalvemeter-eis te voldoen, is ruimte nodig. Niet alle horecagelegenheden hebben die ruimte op dit moment. De gemeente biedt de horecaondernemers dan ook de mogelijkheid om hun terrassen tijdelijk uit te breiden. Ook ondernemers die nog geen terras hebben, kunnen een tijdelijk terras aanvragen. De tijdelijke terrassen moeten aan een aantal voorwaarden…

Lees verder

Veel gestelde vragen coronamaatregelen onderwijs en opvang

school

Vanaf 15 maart waren scholen en kinderopvang gesloten vanwege de aanpak van het coronavirus. Alleen voor kinderen waarvan de ouders werken in cruciale beroepsgroepen en voor kinderen in kwetsbare (thuis)situaties was noodopvang beschikbaar op school of bij de kinderopvang. Vanaf 11 mei zijn de basisscholen weer gedeeltelijk open. Ook de buitenschoolse opvang (BSO) is weer gedeeltelijk open en volgt daarbij het ritme van de school. De dagopvang en peuteropvang zijn volledig open. Het is logisch dat ouders vragen hebben nu alles langzaam weer opstart. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: Is het…

Lees verder

Sportaanbieders niet-contactsporten mogen weer volwassenen toelaten

Het kabinet heeft aangegeven dat volwassenen – onder voorwaarden – vanaf 11 mei weer mogen trainen op de buitensportaccommodaties en in de openbare ruimte. Dit geldt alleen voor niet-contactsporten. Gemeente Hoeksche Waard stuurde de verenigingen maandag 11 mei een brief. Hierin staan de voorwaarden beschreven waaronder zij de activiteiten weer kunnen opstarten. Een van de belangrijkste voorwaarden is dat een sportaanbieder de start van activiteiten meldt via Hoeksche Waard Actief. In een plan van aanpak moet de vereniging laten zien hoe zij dat op een veilige manier gaat doen. Combinatiefunctionarissen…

Lees verder

Vanaf 11 mei stap voor stap meer ruimte

coronavirus

Op 6 mei hebben Premier Rutte en Minister de Jonge van Volksgezondheid bekendgemaakt welke besluiten er zijn genomen over de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. De 2 doelen waarmee de maatregelen van start gingen gelden nog steeds:  Het beschermen van ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid en zorgen dat de zorg en vooral de intensive care niet overbelast raken. Premier Rutte: “Dit is het begin van een nieuwe fase, het prille begin van de weg terug. We kunnen nu de overgang maken naar de 1,5 meter-samenleving en…

Lees verder

Gemeente Hoeksche Waard onderzoekt gevolgen coronacrisis voor ondernemers

Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor de Hoeksche Waardse ondernemers? Dat is een lastige vraag want de crisis is nog niet ten einde en er is nog zoveel onduidelijk. Wel zien we dat de maatregelen van de Rijksoverheid, om de verspreiding van het virus in te dammen, diep ingrijpen op het ondernemerschap in Nederland en dus ook in de Hoeksche Waard. Toch is het belangrijk om een eerste stip op de horizon te zetten en te kijken wat de economische gevolgen tot nu toe zijn. Om inzicht te…

Lees verder

Nieuwe noodverordening van kracht

Vanaf 29 april 2020 geldt een nieuwe noodverordening in de regio Zuid-Holland Zuid. Deze noodverordening vervangt de versie van 3 april. Met de nieuwe regels wordt invulling gegeven aan de al eerder door het kabinet aangekondigde maatregelen. De noodverordening is nodig om te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden. Wat is veranderd? De belangrijkste veranderingen op een rij: De markten in onze regio mogen weer open om boodschappen te doen. Hier geldt net als in de supermarkt: kom alleen, houd altijd 1,5 meter…

Lees verder

Landelijke campagne tegen huiselijk geweld in coronacrisis

huiselijk geweld

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn vorige week een nieuwe campagne tegen huiselijk geweld gestart. Onder het bekende motto ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’ helpt deze campagne slachtoffers en omstanders in actie te komen bij huiselijk geweld. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, worden noodzakelijkerwijs ingrijpende maatregelen genomen. Mensen werken en leven daardoor meer thuis, hebben minder sociale contacten, minder afleiding en kunnen onzekerheid hebben over hun inkomen. Dat kan betekenen dat de spanningen thuis…

Lees verder

Veilig buiten sporten voor kinderen en jongeren

Kinderen mogen vanaf woensdag 29 april weer trainen op de buitensportaccommodaties. Het kabinet heeft aangegeven dat kinderen tot en met 12 jaar en jongeren van 13 tot en met 18 jaar onder begeleiding  weer buiten met elkaar mogen sporten, als dit georganiseerd en onder begeleiding is. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden, de 13- tot en met 18-jarigen wel. Officiële wedstrijden en competities zijn verboden. Steeds geldt: geen ouders langs de lijn en thuis douchen. Kleedkamers en kantines zijn dicht.…

Lees verder