Energieke Regio Hoeksche Waard helpt bedrijven in Numansdorp te verduurzamen

Circa 20 bedrijven in Numansdorp namen het initiatief om de daken van hun bedrijfspanden vol te leggen met ruim 15.000 (!) zonnepanelen, die gezamenlijk per jaar zo’n 4 miljoen Kilowattuur duurzame stroom opwekken. Energieke Regio Hoeksche Waard begeleidt de bedrijven in dit project. De heer Steen en de heer Eijkenduijn (Stichting Energieke Regio) zijn bij ons te gast in de studio.

Lees verder

Aantal bijstandsuitkeringen daalt

Voor het eerst sinds 2014 is het aantal bijstandsuitkeringen in de Hoeksche Waard aan het dalen. Eind april ontvingen nog 871 huishoudens in de Hoeksche Waard een bijstandsuitkering. Eind augustus stond de teller op 837 bijstandsuitkeringen; een daling van 4%. Dit blijkt uit de cijfers van WIHW t/m augustus 2018. Harry van Waveren vertelt hier meer over.

Lees verder

Zitting Windturbines

Stichting Wind van Voren probeert via een zitting, 15 november en 4 december, bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de plaatsing van ernstig overlast gevende 187 meter hoge mega-windturbines te voorkomen. Deze moeten verrijzen in het natuurgebied in Binnenmaas, pal langs de oever van de Oude Maas, recht tegenover Barendrecht. Beluister hier het interview met Marcel de Groot.

Lees verder

Mariënhof Westmaas

Het college van Binnenmaas wees eerder het plan van de eigenaren van de Mariënhof resoluut af. Marcel en Esther Quartel sloten een overeenkomst met Adriaan Blijdorp om het bedrijf na zijn pensioen over te nemen en naar de Mariënhof te verplaatsen. Daarmee zouden er, in combinatie met het al bestaande vlees- en veebedrijf Weiderund, voldoende mogelijkheden ontstaan om de ingrijpende renovatie van het Rijksmonument te bekostigen. Zonder die renovatie dreigt de Mariënhof binnen een aantal jaar een ruïne te worden. Arie Janson en René Toonen zijn telefonisch in gesprek met…

Lees verder

V&R en Welzijn Hoeksche Waard bundelen krachten

De opgaven die horen bij het ontstaan van 1 gemeente Hoeksche Waard hebben de organisaties V&R en Welzijn Hoeksche Waard uitgedaagd om de samenwerking te versterken en maatwerk te kunnen bieden. De organisaties legden hun plannen vandaag vast in een intentieverklaring. Hanneke van vliet geeft verdere uitleg aan Arie Janson en René Toonen.

Lees verder

Budget jeugdhulp

Momenteel neemt het aantal jeugdigen die hulp zoeken bij jeugdzorg toe. Reden genoeg om aan de bel te trekken als VVD Hoeksche Waard. Eerder waren Marijke Boorsma en Leon Niemantsverdriet al in de studio om hierover te praten, inmiddels is bekend dat er gemeentes zijn die wel binnen hun budget weten te blijven, dit komt doordat er meer wordt gefocust op investeren in jeugdteams zodat er minder specialistische hulp nodig is en alleen hulp bieden wanneer echt noodzakelijk. Dit is ook de doelstelling van de VVD. Arie Janson en René…

Lees verder