Zaterdag 2 juli kijk- en inloopdag (gebiedsfonds) Windpark Spui

Langs het Spui tussen Nieuw-Beijerland en Piershil ligt Windpark Spui. Het windpark bestaat uit 5
windturbines, die per jaar voor ruim 24.000 huishoudens duurzame energie opwekken. Vanuit het
windpark is er ook een gebiedsfonds opgericht, om een deel van de opbrengst van het windpark ten
goede te laten komen aan de omgeving. Op zaterdag 2 juli organiseren zij van 10.00 tot 13.00 uur op locatie (Spuiweg in Nieuw-Beijerland) een kijk- en inloopdag met onder meer informatie over
dit gebiedsfonds. Tijdens deze bijeenkomst is een aantal medewerkers en het bestuur van de stichting
aanwezig om u te informeren en uw vragen te beantwoorden.


Bijdrage uit gebiedsfonds

Per jaar, en gedurende de exploitatie van het windpark (minstens 15 jaar), wordt er € 21.000,- in het
gebiedsfonds gestort. Verenigingen, stichtingen, organisaties en groepen omwonenden kunnen een
beroep doen op het fonds voor een bijdrage aan een activiteit of actie die de fysieke leefbaarheid, de
natuur, het landschap verbetert of energiebesparing oplevert. Het fonds is ondergebracht in een
stichting met een onafhankelijk en zelfstandig bestuur. Zij beoordelen alle aanvragen.
Wilt u meer weten over het gebiedsfonds, de beheerstichting of een aanvraag doen?
Kom dan naar de kijk- en inloopdag op zaterdag 2 juli. U bent van 10.00 tot 13.00 uur van harte
welkom op de locatie aan de Spuiweg in Nieuw-Beijerland.
Een aantal van dee medewerkers en het bestuur zijn aanwezig om informatie te geven, uw vragen te
beantwoorden en u te helpen met het indienen van een aanvraag.


Korte rondleiding

Het is ook mogelijk om die dag uitleg te krijgen over de turbines, inclusief een kijkje in een turbine.
Vanwege de veiligheid kan dat alleen in kleine groepen, er is dus maar beperkt plek. Elk heel en elk
half uur is er een rondleiding. Wilt u een rondleiding volgen? Mail dan naar
informatie@windparkspui.nl. Geef in uw mail aan hoe laat u de rondleiding wilt volgen en met hoeveel
personen u in totaal aanwezig bent. Plekken worden toegekend op volgorde van aanmelding.