Gemeente gaat in gesprek over ervaringen en toekomst noodopvang ’s-Gravendeel

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vangt sinds 15 december 2021 vluchtelingen
op in de opvanglocatie aan de Kilweg in ‘s-Gravendeel. De gemeente sprak met het COA af dat
dit in eerste instantie voor 1 jaar is, waarbij na 6 maanden een evaluatie plaats zou vinden.
Deze evaluatie wordt in de komende periode uitgevoerd. De gemeente is benieuwd naar de
ervaringen van inwoners van ’s-Gravendeel en omgevingen organiseert daarom een
inloopbijeenkomst en een aantal spreekuren om die ervaringen te horen en eventuele vragen
te beantwoorden. Deze week ontvangen inwoners van ’s-Gravendeel, Mookhoek, Schenkeldijk
en De Wacht een brief met een uitnodiging voor de inloopbijeenkomst en de spreekuren.

Gebaseerd op afstemming met de locatiemanager, maar ook op gesprekken met de politie en de
klankbordgroep, komt het beeld naar voren dat de opvang van vluchtelingen in ’s-Gravendeel
overwegend goed verloopt. In de klankbordgroep zitten omwonenden en vertegenwoordigers van
het maatschappelijk middenveld.Omdat er landelijk grote behoefte is aan opvangplekken zouden de
gemeente en het COA de opvanglocatie de komende 5 jaar graag open willen houden.Gemeente
Hoeksche Waard sprak met het COA af om bij de keuze voor opvang voor langere tijd eerst te
evalueren hoe het gaat. Om zo in beeld te krijgen wat er goed gaat, maarook wat het COA of de
gemeente beter kunnen doen. Daarna nemen het COAen de gemeente een definitief besluit over
verlenging van de duur van de opvang.

Er zijn 2 aanpassingen die het COA bij eventuele verlenging op deze locatie zou willen doen. De eerste
is dat het COA graag een (basis)schoolgebouw op het eigen terrein wil. De tweede is een uitbreiding
van het aantal opvangplekken. Ook de gemeente heeft wensen als de opvanglocatie aan de Kilweg
langer in gebruik blijft. Zo wil de gemeente niet dat de opvang steeds gesloten en weer geopend
wordt. Ook wil de gemeente de huidige afspraken over de samenstelling van de bewoners op de
opvanglocatie (minimaal 50% gezinnen en een streven naar 75%) vasthouden. Daarnaast wil de
gemeente de extra afspraak maken dat de gemeente de opvang kan sluiten als er onverwacht toch
grote problemen ontstaan die structureel niet worden opgelost.

In het verleden werd de locatie in ’s-Gravendeel meerdere keren gesloten bij lage instroom. De
gemeente wil nu afspreken dat de locatie in de toekomst ook bij lage instroom openblijft. De caravans
kunnen dan op aanwijzing van de gemeente tijdelijk gebruikt worden voor andere doelgroepen die
tijdelijke huisvesting nodig hebben. Bijvoorbeeld mensen die tijdelijk en kortdurend onderdak nodig
hebben door privéomstandigheden. Omdat er nog ruimte op het terrein beschikbaar is terwijl er
landelijk momenteel bijna geen opvangplekken zijn, onderzoeken het COA en de gemeente daarnaast
of het huidige aantal opvangplekken in ’s-Gravendeel eventueel met maximaal 100 (ongeveer 20
caravans) uitgebreid kan worden. Het aantal statushouders waar de gemeente jaarlijks huisvesting
voor moet regelen blijft gelijk.

Om te horen hoe inwoners en andere betrokkenen de opvang ervaren en eventuele vragen te
beantwoorden, organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst en verschillende spreekuren.
Medewerkers van het COA en de gemeente zijn daarbij aanwezig. De inloopbijeenkomst is op 30 juni
van 16.30 tot 19.30 uur in de kantine van V.V. ’s-Gravendeel aan Schenkeltje 7-C in ’s-Gravendeel. De
spreekuren worden op verschillende tijdstippen in het servicepunt van de gemeente in ’s-Gravendeel
(op de begane grond in het verzorgingshuis Immanuël aan het Weegje 3) gehouden:
o 6 juli tussen 11.00 en 12.30 uur
o 7 juli tussen 17.00 en 18.30 uur;
o 12 juli tussen 13.00 en 14.30 uur.