Week van Ons Water: te veel water is niet fijn, maar te weinig ook niet!

Van 1 tot en met 15 mei is het de Week van Ons Water: we zullen het in de nabije toekomst vaker gaan meemaken: veel en hevige regenbuien. Als er heel veel regen in 1 keer valt, kunnen de riolen overbelast raken. Ook andere watergangen kunnen dan
het water mogelijk niet goed afvoeren. Dat geeft nattigheid. We kunnen onze omgeving op een andere manier inrichten, zodat we beter voorbereid zijn op extreem weer. Dat heet klimaatadaptatie.

Klimaatadaptatie houdt ook in dat we rekening houden met hitte en droogte. Want dan kan er juist een tekort aan water zijn. Dat heeft allerlei vervelende gevolgen. Denk maar eens aan de agrariërs, die voor een succesvolle oogst afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van water. Om die vervelende gevolgen voor te zijn, moeten we op een andere manier met water leren omgaan. Als er te veel van is bewaren we het voor tijden dat er te weinig is. Wateropslag, -berging en -buffering, dat zijn de
toverwoorden!

Gemeente Hoeksche Waard werkt, samen met samenwerkingspartners zoals provincie Zuid-Holland en waterschap Hollandse Delta, aan het aanpassen van de omgeving voor het veranderende klimaat. En u kunt ook uw steentje bijdragen! In de
Hoeksche Waard zijn namelijk veel tuinen en eigen terreinen met tegels. Die tegels zorgen ervoor dat het overtollige water moeilijker in de bodem kan zakken. (Een deel van) de tegels vervangen voor groen kan al veel schelen! Bovendien telt iedere
tegel in het NK Tegelwippen waarin we het opnemen tegen buurgemeente Goeree-Overflakkee.
Ook tegels wippen voor #teamHW en vervangen voor groen? Meld dan uw tegels aan via de website van het nk-tegelwippen. Op onze website vindt u meer informatie over wat u met de tegels en het overgebleven zand kunt doen. Wilt u meer weten over klimaatadaptatie in de Hoeksche Waard kijk dan op de pagina klimaatadaptatie op onze website.